Röda ögon: orsaker, symtom och behandlingar

Röda ögon - Symtom, orsaker och behandling | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-04-29

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Att då och då få röda ögon är mycket vanligt i alla åldrar. Tillståndet kan påverka ena eller båda ögonen, och uppstår när blodkärlen på ögats yta vidgas eller brister. Även om det ofta är ofarligt och går över av sig själv kan röda ögon i sällsynta fall vara ett tecken på allvarligare hälsoproblem. Här går vi igenom varför man får röda ögon, vilka andra symtom som är vanliga i samband med röda ögon och vad man kan göra för att behandla och förebygga tillståndet.

Orsaker till röda ögon

Röda ögon beror på att små blodkärl i ögonvitan har förstorats eller brustit. Då kan ögat bli rött och se irriterat ut. Du kan också få en blodröd fläck som täcker delar av ögonvitan. Även om det kan se obehagligt ut är det för det mesta ett ofarligt tillstånd som går över av sig själv inom några dagar.

Att blodkärl brister eller förstoras och orsakar röda ögon kan i sin tur bero på många olika saker, allt från skräp som irriterar ögat till olika typer av ögonsjukdomar. Här är några av de vanligaste:

 • Allergier: Pollen, damm och djurpäls kan orsaka allergiska reaktioner som gör ögonen röda och irriterade.
 • Blödning i ögat: Ett brustet blodkärl kan leda till en blodröd fläck på ögonvitan.
 • Infektioner: Ögoninflammationer, såsom bindhinnekatarr eller keratit, orsakas ofta av virus eller bakterier och kan ge röda ögon.
 • Torra ögon: Otillräcklig tårproduktion kan göra ögonen röda och irriterade.
 • Vagel: En vagel kan uppstå när en talgkörtel i ögonlocket blir inflammerad. Irritationen kan göra att ögat blir rött.
 • Kontaktlinser: Felaktig eller långvarig användning av kontaktlinser kan irritera ögonen.
 • Små skador i ögat: Skräp som kommer in i ögat kan orsaka röda ögon.
 • Ögonlocksinflammation (Blefarit): Inflammation i ögonlockens kanter kan göra att ögat blir rött.
 • Glaukom: Akut glaukom är ett allvarligt tillstånd där ökat tryck i ögat kan leda till kraftigt röda ögon, smärta och synförlust.

Symtom förknippade med röda ögon

Röda ögon kan åtföljas av flera andra symtom beroende på den underliggande orsaken. Några vanliga symtom du kan ha samtidigt som röda ögon är:

 • Smärta i ögat
 • Skav eller irritation i ögat
 • Klåda
 • Svullnad
 • Ökat tårflöde
 • Kladdigt var från ögat
 • Försämrad syn

Behandling och förebyggande åtgärder

De flesta som får röda ögon behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själva inom några dagar. Du kan själv lindra besvären med enkla åtgärder:

 • Tvätta ögat med ljummet vatten om det är rött och irriterat.
 • Om ögat är kladdigt kan du tvätta det med en bomullsrondell som du doppar i ljummet vatten.
 • Använd ögondroppar som finns receptfritt på apotek och hos optiker om du har torra ögon.
 • Om dina besvär orsakas av allergi kan du ta allergitabletter eller använda ögondroppar mot allergi.

Du kan få behandling om dina besvär orsakas av någon bakomliggande sjukdom eller orsak. Du kan till exempel få ögondroppar med kortison eller antibiotika om din läkare konstaterar att det rör sig om en bakteriell infektion. Om något har fastnat i ögat kan du få hjälp att ta bort det.

När ska jag söka vård?

Även om de flesta fall av röda ögon kan hanteras hemma och går över av sig själva finns det vissa situationer när det är viktigt att söka vård:

 • Om du upplever svår smärta, synförlust eller ljuskänslighet.
 • Om bara ena ögat blir rött och du samtidigt får blåsor i ansiktet.
 • Om dina symtom inte förbättras inom en vecka trots egenvård.
 • Om du misstänker att du har fått en allvarlig ögonskada eller infektion.
 • Om du har fått in skräp i ögat som du inte kan skölja bort själv.
 • Om ögonen blir röda och du samtidigt får försämrad syn.
 • Om du har ett brustet blodkärl i ögat och det röda området inte försvunnit efter två till tre veckor.

Ta hand om dina ögon

Röda ögon är ett vanligt problem som kan orsakas av en rad olika faktorer. Även om tillståndet ofta är ofarligt och går över av sig själv, är det viktigt att vara uppmärksam på symtom och söka vård om du misstänker allvarligare bakomliggande orsaker. Genom att ta till lämpliga förebyggande åtgärder kan du hålla dina ögon friska och undvika långvariga problem.

Vanliga frågor

Kan man få röda ögon av stress?

Ja, stress kan leda till att blodkärlen i ögonen vidgas, vilket kan orsaka röda ögon.

Kan man få röda ögon vid förkylning?

Ja, en förkylning kan orsaka att blodkärlen i ögonens bindhinna sväller, vilket ger röda ögon.

Varför har jag röda ögon på morgonen?

Röda ögon på morgonen kan bero på torra ögon från minskad tårproduktion under natten eller irritation från att ögonlocken inte är helt slutna.

Vad ger röda ögon?

Röda ögon kan orsakas av flera faktorer, till exempel infektioner, allergier, mindre skador på ögat eller exponering för irriterande ämnen.

Kan man få röda ögon av sömnbrist?

Ja, brist på sömn kan minska tårproduktionen och leda till torra, irriterade och därmed röda ögon.

Artiklar

Relevanta artiklar