Torra ögon: orsaker, symtom och behandling

Torra ögon - Symtom, orsaker och behandling | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-04-29

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Torra ögon är ett tillstånd som drabbar många människor över hela världen. Det kan vara tillfälligt eller kroniskt och påverkar ibland livskvaliteten genom att orsaka obehag och synproblem, men det finns mycket du kan göra själv för att lindra besvären.

Orsaker till torra ögon

Torra ögon uppstår när ögonen inte producerar tillräckligt med tårvätska, eller när tårvätskans kvalitet är för dålig för att effektivt smörja ögat. Tårfilmen består av tre lager: ett yttre oljelager som förhindrar avdunstning, ett mellanlager av vatten och ett innerlager av slem som hjälper till att fördela tårvätskan jämnt över ögats yta. Störningar i något av dessa lager kan leda till torra ögon. Du kan ha mer eller mindre svåra besvär och det är inte ovanligt att de kommer och går i perioder.

Det finns många orsaker till besvär med torra ögon:

 • Åldrande: När vi blir äldre minskar tårproduktionen.
 • Miljöpåverkan: Exponering för torr luft, vind och rök kan orsaka torra ögon.
 • Skärmanvändning: När du sitter långa perioder framför datorn eller mobilen blinkar du mer sällan, vilket kan leda till torra ögon.
 • Kontaktlinser: Långvarigt bruk av kontaktlinser irriterar ögat och kan bidra till torra ögon.
 • Medicinska tillstånd: Sjukdomar som allergi, Sjögrens syndrom och rosacea kan orsaka torra ögon. Du kan också få torra ögon som ett symtom på en ögonsjukdom.
 • Läkemedel: Torra ögon kan vara en biverkning av vissa läkemedel, till exempel antihistaminer, p-piller och olika blodtrycksmediciner.
 • Operationer: Om du har opererats i ögat, till exempel mot grå starr, eller har fått laserbehandling av hornhinnan kan du få torra ögon.
 • Hormonella förändringar: Du kan få torra ögon i samband med graviditet, klimakteriet eller hormonella sjukdomar.

Symtom på torra ögon

Människor med torra ögon kan uppleva en rad olika symtom, såsom:

 • Sveda och irritation i ögonen
 • Skav och en känsla av att ha något i ögat
 • Röda ögon
 • Överkänslighet mot ljus
 • Trötta ögon
 • Suddig syn

I vissa fall kan du också få rinnande ögon som ett svar på irritationen.

Behandling av torra ögon

Det finns inget läkemedel som kan bota torra ögon eller öka ögonens produktion av tårvätska. Behandling av torra ögon syftar därför snarare till att lindra obehag och förbättra ögats funktion genom att återställa den nödvändiga balansen och kvaliteten på tårvätskan.

Ett grundläggande steg i att hantera torra ögon är att använda tårersättningsmedel, som finns tillgängliga i form av ögondroppar eller salva. Dessa produkter fungerar genom att imitera den naturliga tårvätskan, vilket bidrar till att minska symtomen genom att erbjuda tillfällig lindring och skydd för ögats yta. Hur ofta du behöver ta ögondropparna beror på hur svåra besvär du har och vilken typ av droppar du använder. Fråga apotekspersonal eller optiker om råd kring vilken typ av droppar som passar bäst för just dig.

Livsstilsförändringar och förebyggande åtgärder

För att komplettera effekten av tårersättningsmedel kan små förändringar i den dagliga miljön också göra en stor skillnad. Att undvika platser med torr, dammig eller rökig luft och att använda luftfuktare i torra miljöer kan hjälpa till att bevara ögats naturliga fukt. När du är utomhus kan du skydda ögonen mot vind och sol genom att bära solglasögon eller vanliga glasögon. Det är också viktigt regelbundet ta pauser från skärmar, särskilt om du arbetar långa perioder framför en dator. Skärmen ska inte vara för högt placerad så att du behöver titta uppåt – det kan göra dina ögon torrare. Försök också att komma ihåg att blinka ofta.

När ska du söka vård?

Torra ögon är oftast inte ett akut besvär och ögondroppar är för de allra flesta tillräcklig behandling. Om du upplever ihållande symtom på torra ögon som inte lindras med egenvård eller receptfria ögondroppar kan du kontakta din vårdcentral. Du bör också kontakta vården om du misstänker att en bakomliggande sjukdom orsakar dina besvär med torra ögon.

Vanliga frågor

Kan man få suddig syn av torra ögon?

Ja, suddig syn kan vara ett symtom på torra ögon. När tårfilmen inte jämnt täcker ögats yta kan det leda till tillfällig försämring av synkvaliteten.

Kan man få torra ögon i samband med klimakteriet?

Ja, hormonella förändringar i samband med klimakteriet kan minska tårproduktionen eller påverka tårvätskans kvalitet, vilket kan leda till torra ögon.

Kan barn få torra ögon?

Ja, barn kan också uppleva torra ögon, särskilt om de tillbringar mycket tid framför skärmar eller vistas i torra miljöer, men det är mindre vanligt än hos vuxna.

Varför har jag torra ögon på morgonen?

Torra ögon på morgonen kan bero på att tårproduktionen minskar när du sover eller att dina ögonlock inte är helt slutna. Det kan leda till ökad avdunstning av tårvätskan nattetid.

Varför får man torra ögon?

Torra ögon kan orsakas av en mängd faktorer, till exempel åldrande, medicinska tillstånd, vissa läkemedel, långvarig skärmanvändning och exponering för torr eller dammig miljö.

Är det vanligt att få torra ögon när man är gravid?

Ja, det är relativt vanligt att uppleva torra ögon under graviditet, vilket kan förklaras av hormonella förändringar som påverkar tårproduktionen och tårvätskans sammansättning.

Artiklar

Relevanta artiklar