Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”Allmänna villkoren”) reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren eHealthCare Group Stockholm AB, org. nr 559322-9858, med adress Heliosgatan 18A, 120 78 Stockholm nedan kallat ”eHealthCare Group Stockholm” eller ”vi” eller ”receptonline.se”), och dig som är enskild användare av eHealthCare Groups digitala tjänsteutbud nedan kallat (”Kunden”) i egenskap av patient. Vid användning av receptonline.ses webbsida godkänner du dessa allmänna villkor.

1. Allmänt

1.1 Receptonline.se är en digital e-vårdstjänstplattform, tillgänglig via receptonline.se på en mobil eller stationär enhet. Tjänsten fungerar genom att du fyller i ett hälsoformulär och svarar på olika frågor beroende på vad för problem du har, därefter legitimerar du dig med Bank-ID och en läkare genomför en bedömning av ditt forumlär och kan därefter utfärda eventuell behandling, remiss eller andra råd till Kunden.

1.2 Denna tjänst är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I dessa situationer ska du omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus eller ringa SOS. Vid de fall där du efter behandling hos receptonline.se upplever en försämring av det behandlade tillståndet ska du kontakta den allmänna vården.

1.3 För att kunna använda receptonline.ses tjänster krävs det att kunden kan legitimera sig med hjälp av e-legitimation (Bank-ID). Webbplatsen får bara användas av, och avse den person som legitimerar sig. För att använda tjänsten behöver du vara 15 år gammal.

2. Bolagets ansvar

2.1 Detta avsnitt reglerar vårt ansvar för tillhandahållande av receptonline.se. Vi ansvarar för att kontrollera att vårdpersonalen har en svensk läkarlegitimation och gällande försäkringar. Vi strävar efter att tjänsterna som tillhandahålls av eHealthCare Group Stockholm innefattande receptonline.se är välfungerande men kan ej garantera att tekniska problem inte uppstår. Om detta mot förmodan skulle inträffa informerar vi dig och gör det vi kan för att åtgärda problemen så snart som möjligt.

2.2 Tillgänglighet

Vidare strävar vi efter att ha hög tillgänglighet. Du som kund ska kunna besöka receptonline.se dygnet runt, året om. Observera dock att det kan förekomma oförutsedda driftsavbrott eller planerade driftsavbrott i form av underhåll. Receptonline.se förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll som tex. uppgraderingar eller buggrättningar. Receptonline.se tillhandhåller kostnadsfri support avseende hur ni kan använda tjänsterna. Detta sker genom bland annat kontakt via vår e-postadress (info@receptonline.se).

  1. Receptonline.se:s kundtjänst svarar i den mån det går helgfria vardagar mellan 08.00 och 17.00.

3. Kundens ansvar

3.1 Du som kund åtar dig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som receptonline.se lämnar.

3.2 Kunden ansvarar för de svar/information som lämnas av kunden i samband med användande av tjänsterna. Kunden ansvarar för att den information som lämnas till oss är riktig och fullständig. eHealthCare Group Stockholm AB ansvarar inte för eventuella skador som inträffar till följd av att Kunden lämnat felaktig information. Vidare ansvarar Kunden för att säkerställa att ingen obehörig utnyttjar Kundens BankID för åtkomst till Receptonline.se. Om kunden misstänker att någon annan person fått tillgång till Kundens BankID ska det omedelbart vidtas åtgärder för att begränsa den personens åtkomst till receptonlines tjänst och informera bolaget om detta. Kunden ska även inte på något sätt hantera information som är olaglig, skada bolaget eller bolagets kunder. Kunden ska inte heller använda tjänsterna på receptonline.se på ett sådant sätt att receptonline.se drabbas av direkt eller indirekt skada.

3.3 Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Detta innebär att Kunden ansvarar för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden får inte via receptonline.se hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande.

4. Avtalsperiod och uppsägning

Du som kund har rätt till att säga upp avtalet när som helst och av vilka skäl som helst med omedelbar verkan. Avtalet träder i kraft när Kunden har samtyckt till dessa Villkor. Avtalet gäller tillsvidare. Receptonline.se har rätt att när som helst och utan att ange skäl säga upp avtalet med omedelbar verkan.

5. Immateriella rättigheter

Receptonline.se äger samtliga rättigheter till receptonline.se, inkluderat men inte begränsat till programvara och design samt innehåll som publiceras på receptonline.se. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls receptonline.se

6. Ändringar i villkor

Vi har enligt avtalet rätt att genomföra mindre ändringar i villkoren utan att på ett aktivt sätt informera Kunden om dessa förändringar. Däremot om det sker väsentliga förändringar av avtalet kommer vi att informera dig som Kund per mejl. De villkor som gällt vid stunden för köp kommer dock att fälla för det aktuella köpet. Villkoren som är publicerade på receptonline.se är alltid uppdaterade och aktuellt gällande. För nya kunder gäller de senast publicerade Allmänna Villkoren och för kund som tidigare använt tjänsten accepteras det uppdaterade Allmänna Villkoren genom fortsatt användande av tjänsten

7. Leveransvillkor

Recept eller remiss utfärdas, efter genomgång av läkare, inom 24 timmar från mottagen förfrågan och betalning. När receptet/remissen är färdig får du bekräftelse via mejl. Receptet kommer att vara elektroniskt och skickas ut till alla svenska apotek vilket innebär att du kan hämta ut läkemedlet vid närmsta apotek. I de fall vi inte kan leverera inom avtalad tid kommer du som kund utan dröjsmål att informeras om anledningen till förseningen. Du som konsument har rätt att häva köpet i de fall där receptonline.se inte kan leverera enligt överenskommelse. I dessa fall betalas beloppet snarast tillbaka, senast inom 14 dagar från det datum du som Kund önskat häva köpet. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som du valde eller enligt överenskommelse.

Vid händelse där du angivit fel mejladress eller telefonnummer så kan du kontakta oss på info@receptonline.se så fixar vi det!

8. Force majeure

eHealthCare Group Stockholm är inte ansvarig för skada eller utebliven leverans som orsakas av hinder som kan härledas till oförutsedda, oundvikliga hinder eller av hinder som ligger utanför bolagets kontroll. Dessa situationer kan inkludera förekomst av strejk, kommunikations- och leverantörsproblem, naturkatastrofer, inre oroligheter, sabotage, eldsvåda, samt om lagändringar skulle inträffa som förändrar förutsättningarna för tjänsten eller att det ordinerade läkemedlet blivit restnoterat.

9.Köpvillkor

9.1 System för betalning

Vi använder oss av Swish och betalkort som betalningslösning på receptonline.se. Swish uppfyller kraven för PCI DSS och 3D-secure. För kortbetalning använder vi oss av Stripe som uppfyller kraven för PCI DSS Och 3D-Secure.

9.2 Betallösning

Receptonline.se använder swish som betallösning. För mer information om Swish användarvillkor, kan du läsa på Swish. Vi använder oss även av kortbetalning via stripe. För mer information om Stripes användarvillkor kan du läsa på Stripe.

9.3 Priser

Priser anges i SEK och är inklusive eventuell moms. Vid beställning på receptonline.se gäller de priser som anges på webbplatsen det datumet beställningen genomfördes. Priset inkluderar receptförskrivning men inte läkemedel. Receptonline.se förbehåller sig rätten att inte erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som du valt inte fungerar vid tillfället för köpet eller du inte godkänns för det valda betalsättet.

9.4 Reklamation

Reklamationsrätten gäller i tre år och du som kund ska reklamera inom skälig tid från att du upptäckt ett fel eller borde ha upptäckt ett fel. Reklamationsmeddelande som lämnats in inom två månader efter upptäckt ett fel anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du är välkommen att kontakta oss på info@receptonline.se så hjälper vi dig vidare.

9.5 Ångerrätt

Digitalt innehåll omfattas inte av den normala 14-dagars ångerrätten. Ångerrätten gäller därför inte, med undantag för det som tidigare angetts under Leveransvillkor.

9.6 Återbetalning

Eventuell återbetalning betalas snarast tillbaka, senast inom 14 dagar från det datum du som Kund önskat häva köpet. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som du valde eller enligt överenskommelse.

9.7 Klagomål

Klagomål kan framföras till info@receptonline.se. Svensk lag tillämpas på avtalet och om det uppstår en tvist mellan dig och oss som handlar om avtalet, ska såda tvist lösas av allmän domstol.

10. Personuppgifter

Receptonline.se:s behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs i vår integritetspolicy

Nyttiga länkar

Allmänna reklamationsnämnden som tivstlösningsorgan.

Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm www.arn.se

Tvistelösning på internet