Lungor och luftvägar – sjukdomar och besvär

Lungor och luftvägar - Sjukdomar och symtom | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-04-29

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Lungorna är viktiga organ i människokroppen som har som huvuduppgift att förse kroppen med syre och göra sig av med koldioxid. Både lungorna och luftvägarna kan drabbas av diverse sjukdomar och tillstånd som stör deras funktion och leder till olika symtom. Här går vi igenom vanliga lungsjukdomar och luftvägsbesvär; symtom, orsaker och behandling.

Lungornas och luftvägarnas funktion

Lungorna är en viktig del av vårt andningssystem. När vi andas in rör sig luften ned genom näsan eller munnen, vidare genom luftröret och förgrenar sig sedan i två stora rör, så kallade bronker, en till varje lunga. Bronkerna delar sig ytterligare i mindre luftvägar som kallas bronkioler, vilka slutligen leder till små luftsäckar, eller alveoler. Det är här, i alveolerna, som gasutbytet mellan luften vi andas in och blodet sker. I alveolerna passerar syret från luften över till blodet i de små blodkärlen som kallas kapillärer. Samtidigt flyttas koldioxid, som är en restprodukt från kroppens energiproduktion, från blodet tillbaka till alveolerna. När vi andas ut lämnar koldioxiden kroppen.

Lungorna bidrar även till att reglera blodets pH genom att kontrollera hur mycket koldioxid som följer med vid utandning. De skyddar även mot infektioner och skadliga partiklar som kommer in i kroppen med inandningsluften.

Andningen styrs automatiskt av en del av hjärnan som kallas andningscentrum. Denna del av hjärnan får löpande information om kroppens nivåer av syre och koldioxid från sensorer i blodet, och justerar andningen efter behov. Detta system säkerställer att alla kroppens vävnader får tillräckligt med syre och att överskottet av koldioxid effektivt avlägsnas från kroppen.

Lungornas förmåga att utföra alla dessa funktioner kan försämras av olika sjukdomstillstånd eller av exponering för irriterande ämnen. Andningen hänger tätt ihop med till exempel stressnivåer, blodtryck och smärtupplevelser, och därför kan både den fysiska och psykiska hälsan påverkas av besvär i luftvägarna.

Vanliga symtom vid lungsjukdomar

Symtomen på lungsjukdomar varierar beroende på sjukdomens natur och svårighetsgrad. Här är några vanliga symtom från lungor och luftvägar:

 • Andfåddhet och andnöd: Andnöd är en känsla av att inte få tillräckligt med luft. Det kan vara mer påtagligt under fysisk ansträngning, men det kan också vara ett symtom på olika lungsjukdomar.
 • Hosta: Hosta är en reflex som hjälper till att rensa luftvägarna från slem eller främmande partiklar. Det kan vara både ett akut och kroniskt tillstånd beroende på orsaken. Hosta kan förekomma med eller utan slem.
 • Pipljud eller väsande andning: Ofta ett tecken på att det är trångt i luftvägarna.
 • Bröstsmärta: Speciellt vid djupa andetag kan detta symtom förekomma.

Exempel på lungsjukdomar och besvär

Här följer en lista över vanliga sjukdomar och tillstånd som kan drabba lungor och luftvägar:

 • Astma: En kronisk sjukdom som kännetecknas av inflammation och överkänslighet i luftvägarna, vilket leder till återkommande episoder av andningsbesvär och hosta. Behandlingen inkluderar ofta både snabbverkande och långtidsverkande läkemedel för att lindra symtomen och förhindra framtida attacker.
 • Covid-19: En virusinfektion som orsakas av SARS-CoV-2 och kan leda till allvarliga andningsproblem och lunginflammation. Symtomen varierar från milda till allvarliga.
 • Cystisk fibros: En genetisk sjukdom som orsakar tjockt slem i lungorna, vilket leder till upprepade lunginfektioner och nedsatt lungfunktion över tid.
 • Kikhosta: En mycket smittsam bakteriell infektion som kännetecknas av intensiva hostattacker och kan vara särskilt farlig för små barn.
 • KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom): Ofta relaterad till långvarig exponering för skadliga partiklar eller gaser, som tobaksrök. KOL är en progressiv sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion och andfåddhet.
 • Legionella: En bakterie som orsakar legionärssjuka, en form av lunginflammation som kan uppstå efter att ha andats in förorenade aerosoler från till exempel luftkonditioneringsanläggningar.
 • Luftrörskatarr (Bronkit): Inflammation i bronkerna som ofta leder till hosta, slemproduktion och ibland väsande andning.
 • Lungcancer: En av de allvarligaste lungsjukdomarna, ofta orsakad av rökning eller långvarig exponering för irriterande ämnen.
 • Lunginflammation: En infektion som fyller lungblåsorna med vätska, vilket gör det svårt att andas. Kan orsakas av både bakterier och virus.
 • Lungsäcksinflammation (Pleurit): Inflammation i vävnaden som omger lungorna (pleura), vilket kan orsaka skarp bröstsmärta, särskilt vid djupa andetag.
 • Mykoplasma: En typ av bakterie som orsakar mildare former av lunginflammation. Kan påverka alla åldrar men är vanligast hos unga vuxna och skolbarn.
 • RS-virus: En vanlig orsak till luftvägsinfektioner hos små barn som kan leda till allvarliga andningsproblem, särskilt hos spädbarn och barn med underliggande hälsoproblem.
 • Sarkoidos: En sjukdom där inflammationstillstånd leder till små klumpar av celler i lungorna eller andra organ, vilket kan påverka deras funktion.
 • Sömnapné: Ett tillstånd där andningen upphör temporärt under sömnen, vilket leder till upprepade uppvak och nedsatt sömnkvalitet.
 • Tuberkulos: En allvarlig bakteriell infektion som främst påverkar lungorna och kan orsaka långvarig hosta, feber och viktnedgång.

Behandling och hantering av lungsjukdomar

Behandlingen av lungsjukdomar varierar beroende på sjukdomens art och svårighetsgrad. Här är vanliga behandlingsmetoder:

 • Medicinering: Användning av antiinflammatoriska läkemedel, luftrörsvidgare, antibiotika eller antivirala medel, beroende på vad som orsakar sjukdomen.
 • Livsstilsförändringar: Speciellt för de med KOL eller astma kan det vara viktigt att sluta röka, öka fysisk aktivitet och undvika allergener.
 • Syreterapi: För personer med allvarligt nedsatt lungfunktion kan tillskott av syre vara nödvändigt för att underlätta andningen.
 • Fysioterapi: Andningsövningar kan hjälpa till att stärka lungorna och förbättra andningskapaciteten.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för lungsjukdomar är det viktigt att:

 • Undvika rökning: Aktiv och passiv rökning är bland de främsta orsakerna till lungsjukdom.
 • Hålla en god handhygien: Viktigt för att förebygga infektioner, särskilt under influensa- och förkylningssäsong.
 • Regelbunden motion: Förbättrar lungkapaciteten och den övergripande hälsan.

När ska jag söka vård?

Om du upplever symtom som kontinuerlig hosta, andningsbesvär, ovanliga pipande eller väsande ljud när du andas eller bröstsmärta är det viktigt att du söker vård. Även om dessa symtom kan vara milda och hanterbara kan de vara tecken på underliggande lungsjukdomar som kräver behandling. Du bör särskilt vara uppmärksam om symtomen är ihållande eller förvärras över tid.

Om du märker att du blir ovanligt trött, har svårt att andas vid lätt ansträngning, eller om du upplever nattliga svettningar och oavsiktlig viktnedgång tillsammans med andningssvårigheter är det viktigt att kontakta en läkare.

Sök vård akut om du upplever svår andnöd, plötslig bröstsmärta eller om du eller någon i din närhet har svårt att andas. Dessa symtom kan vara tecken på allvarliga tillstånd som kräver snabb vård.

Personer som diagnostiserats med kroniska lungsjukdomar, som astma och KOL, bör gå på regelbundna kontroller för att säkerställa att behandlingen är effektiv och för att anpassa den vid behov.

Artiklar

Relevanta artiklar