Allmänna villkor.

Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”Allmänna villkoren”) reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren eHealthCare Group Stockholm AB, org. nr 559322-9858, med adress Heliosgatan 18A, 120 78 Stockholm nedan kallat ”eHealthCare Group Stockholm” eller ”vi” eller ”receptonline.se”), och dig som är enskild användare av eHealthCare Groups digitala tjänsteutbud nedan kallat (”Kunden”) i egenskap av patient. Vid användning av receptonline.ses webbsida godkänner du dessa allmänna villkor.

1. Allmänt

1.1 Receptonline.se är en digital e-vårdstjänstplattform, tillgänglig via receptonline.se på en mobil eller stationär enhet. Tjänsten fungerar genom att du fyller i ett hälsoformulär och svarar på olika frågor beroende på vad för problem du har, därefter legitimerar du dig med Bank-ID och en läkare genomför en bedömning av ditt forumlär och kan därefter utfärda eventuell behandling, remiss eller andra råd till Kunden.

1.2 Denna tjänst är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I dessa situationer ska du omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus eller ringa SOS. Vid de fall där du efter behandling hos receptonline.se upplever en försämring av det behandlade tillståndet ska du kontakta den allmänna vården.

1.3 För att kunna använda receptonline.ses tjänster krävs det att kunden kan legitimera sig med hjälp av e-legitimation (Bank-ID). Webbplatsen får bara användas av, och avse den person som legitimerar sig. För att använda tjänsten behöver du vara 18 år gammal.

2. Bolagets ansvar

2.1 Detta avsnitt reglerar vårt ansvar för tillhandahållande av receptonline.se. Vi ansvarar för att kontrollera att vårdpersonalen har en svensk läkarlegitimation och gällande försäkringar. Vi strävar efter att tjänsterna som tillhandahålls av eHealthCare Group Stockholm innefattande receptonline.se är välfungerande men kan ej garantera att tekniska problem inte uppstår. Om detta mot förmodan skulle inträffa informerar vi dig och gör det vi kan för att åtgärda problemen så snart som möjligt.

2.2 Tillgänglighet

Vidare strävar vi efter att ha hög tillgänglighet. Du som kund ska kunna besöka receptonline.se dygnet runt, året om. Observera dock att det kan förekomma oförutsedda driftsavbrott eller planerade driftsavbrott i form av underhåll. Receptonline.se förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll som tex. uppgraderingar eller buggrättningar. Receptonline.se tillhandhåller kostnadsfri support avseende hur ni kan använda tjänsterna. Detta sker genom bland annat kontakt via vår e-postadress (info@receptonline.se).

3. Receptonline.se:s kundtjänst svarar i den mån det går helgfria vardagar mellan 08.00 och 17.00.

3. Kundens ansvar

3.1 Du som kund åtar dig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som receptonline.se lämnar.

3.2 Kunden ansvarar för de svar/information som lämnas av kunden i samband med användande av tjänsterna. Kunden ansvarar för att den information som lämnas till oss är riktig och fullständig. eHealthCare Group Stockholm AB ansvarar inte för eventuella skador som inträffar till följd av att Kunden lämnat felaktig information. Vidare ansvarar Kunden för att säkerställa att ingen obehörig utnyttjar Kundens BankID för åtkomst till Receptonline.se. Om kunden misstänker att någon annan person fått tillgång till Kundens BankID ska det omedelbart vidtas åtgärder för att begränsa den personens åtkomst till receptonlines tjänst och informera bolaget om detta. Kunden ska även inte på något sätt hantera information som är olaglig, skada bolaget eller bolagets kunder. Kunden ska inte heller använda tjänsterna på receptonline.se på ett sådant sätt att receptonline.se drabbas av direkt eller indirekt skada.

3.3 Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Detta innebär att Kunden ansvarar för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden får inte via receptonline.se hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande.

4. Avtalsperiod och uppsägning

Du som kund har rätt till att säga upp avtalet när som helst och av vilka skäl som helst med omedelbar verkan. Avtalet träder i kraft när Kunden har samtyckt till dessa Villkor. Avtalet gäller tillsvidare. Receptonline.se har rätt att när som helst och utan att ange skäl säga upp avtalet med omedelbar verkan.

5. Immateriella rättigheter

Receptonline.se äger samtliga rättigheter till receptonline.se, inkluderat men inte begränsat till programvara och design samt innehåll som publiceras på receptonline.se. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls receptonline.se

6. Ändringar i villkor

Vi har enligt avtalet rätt att genomföra mindre ändringar i villkoren utan att på ett aktivt sätt informera Kunden om dessa förändringar. Däremot om det sker väsentliga förändringar av avtalet kommer vi att informera dig som Kund per mejl. De villkor som gällt vid stunden för köp kommer dock att fälla för det aktuella köpet. Villkoren som är publicerade på receptonline.se är alltid uppdaterade och aktuellt gällande. För nya kunder gäller de senast publicerade Allmänna Villkoren och för kund som tidigare använt tjänsten accepteras det uppdaterade Allmänna Villkoren genom fortsatt användande av tjänsten

7. Leveransvillkor

Recept eller remiss utfärdas, efter genomgång av läkare, inom 24 timmar från mottagen förfrågan och betalning. När receptet/remissen är färdig får du bekräftelse via mejl. Receptet kommer att vara elektroniskt och skickas ut till alla svenska apotek vilket innebär att du kan hämta ut läkemedlet vid närmsta apotek. I de fall vi inte kan leverera inom avtalad tid kommer du som kund utan dröjsmål att informeras om anledningen till förseningen. Du som konsument har rätt att häva köpet i de fall där receptonline.se inte kan leverera enligt överenskommelse. I dessa fall betalas beloppet snarast tillbaka, senast inom 14 dagar från det datum du som Kund önskat häva köpet. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som du valde eller enligt överenskommelse.

Vid händelse där du angivit fel mejladress eller telefonnummer så kan du kontakta oss på info@receptonline.se så fixar vi det!

8. Force majeure

eHealthCare Group Stockholm är inte ansvarig för skada eller utebliven leverans som orsakas av hinder som kan härledas till oförutsedda, oundvikliga hinder eller av hinder som ligger utanför bolagets kontroll. Dessa situationer kan inkludera förekomst av strejk, kommunikations- och leverantörsproblem, naturkatastrofer, inre oroligheter, sabotage, eldsvåda, samt om lagändringar skulle inträffa som förändrar förutsättningarna för tjänsten eller att det ordinerade läkemedlet blivit restnoterat.

9. Köpvillkor

9.1 System för betalning

Vi använder oss av Swish och betalkort som betalningslösning på receptonline.se. Swish uppfyller kraven för PCI DSS och 3D-secure. För kortbetalning använder vi oss av Stripe som uppfyller kraven för PCI DSS Och 3D-Secure.

9.2 Betallösning

Receptonline.se använder swish som betallösning. För mer information om Swish, kan du läsa på Swish. Vi använder oss även av kortbetalning via stripe. För mer information om Stripe kan du läsa på Stripe.

9.3 Priser

Priser anges i SEK och är inklusive eventuell moms. Vid beställning på receptonline.se gäller de priser som anges på webbplatsen det datumet beställningen genomfördes. Priset inkluderar receptförskrivning men inte läkemedel. Receptonline.se förbehåller sig rätten att inte erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som du valt inte fungerar vid tillfället för köpet eller du inte godkänns för det valda betalsättet.

9.4 Reklamation

Reklamationsrätten gäller i tre år och du som kund ska reklamera inom skälig tid från att du upptäckt ett fel eller borde ha upptäckt ett fel. Reklamationsmeddelande som lämnats in inom två månader efter upptäckt ett fel anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du är välkommen att kontakta oss på info@receptonline.se så hjälper vi dig vidare.

9.5 Ångerrätt

Digitalt innehåll omfattas inte av den normala 14-dagars ångerrätten. Ångerrätten gäller därför inte, med undantag för det som tidigare angetts under Leveransvillkor.

9.6 Återbetalning

Eventuell återbetalning betalas snarast tillbaka, senast inom 14 dagar från det datum du som Kund önskat häva köpet. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som du valde eller enligt överenskommelse.

9.7 Klagomål

Klagomål kan framföras till info@receptonline.se. Svensk lag tillämpas på avtalet och om det uppstår en tvist mellan dig och oss som handlar om avtalet, ska såda tvist lösas av allmän domstol.

10. Personuppgifter

 Receptonline.se:s behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs vår integritetspolicy som återfinns nedan.

                                                       Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy beskriver hur eHealthCare Group Stockholm AB, org nr 559322-9858 som tillhandahåller receptonline.se nedan kallat (”eHealthCare Group Stockholm” eller’ ”vi” eller ”receptonline.se”) behandlar dina personuppgifter.

 

Vi på eHealthCare Group Stockholm som bland annat bedriver receptonline.se[a1] prioriterar att du ska känna dig säker och trygg med att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning när du använder dig av våra tjänster. I vår integritetspolicy redogörs det bland annat för hur dina personuppgifter används, vilka kategorier av personuppgifter som används samt till vilka ändamål och på vilka lagliga grunder användningen stöds. Vidare redogörs det för vilka som har åtkomst till och behandlar dina personuppgifter, gallring och eventuella tredje parter vi kan komma att dela dina personuppgifter med, med mera. Det kan hända att vi behöver uppdatera eller ändra vår integritetspolicy. Vi kommer då att informera dig och be dig ta del av de ändringar som gjorts om de är väsentliga. Senaste versionen av integritetspolicyn hittar du på vår hemsida, receptonline.se.

 

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det är eHealthCare Group Stockholm AB, organisationsnummer 559322–9858, som äger och tillhandahåller receptonline.se, som är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som registreras. eHealthCare Group Stockholm AB har utsett Ali Rassolie som personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.  

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter som inte besvaras i denna integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan är du alltid välkommen att kontakta oss via mejl, info@receptonline.se eller med post till Heliosgatan 18C, 120 78, Stockholm.

 

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all form av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Det kan även innefatta platsdata och IP-adress.

 

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter såsom mejladress och telefonnummer. Vidare behandlar vi information kopplade till ditt besök hos oss såsom symtom, information om ditt tidigare och nuvarande medicinska hälsotillstånd, vilket datum du varit patient hos oss och vilka mediciner du fått, teknisk information kopplat till ditt besök samt uppgifter som du lämnat vid kontakt med vår kundsupport. Nedan beskrivs det mer detaljerat vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte samt på vilka lagliga grunder.

 

4. På vilka rättsliga grunder samlar vi in dina personuppgifter och i vilket syfte?

Receptonline.se följer patientdatalagen (2008:355) samt GDPR (General Data Protection Regulation) vid behandling av dina personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig hälso-och sjukvård samt för att ställa medicinska diagnoser och föra journal. Du besvarar frågor kring dina symtom och andra uppgifter om din hälsa inklusive fotografering i vissa fall.

Detta innebär bland annat att vi samlar in de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja det avtal som ­­vi ingår med dig som kund när du betalar för att använda vår tjänst (GDPR Artikel 6.1 b). All eHealthCare Group Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas av patientdatalagen (2008:355). Detta innebär bland annat att vi har skyldighet till att journalföra besök, bedömningar och åtgärder, samt en skyldighet att bevara sådana uppgifter, samt annan information i din patientjournal i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen enligt patientdatalagen (2008:355) som enligt dataskyddsförordningen har en rättslig grund i form av ”rättslig förpliktelse” (GDPR Artikel 6.1 c).  

 

Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra legala skyldigheter som vårdgivare däribland skyldighet att journalföra. Vi behandlar alltså din patientdata främst för att kunna utföra vård du efterfrågat (GDPR 6.1 c och 9.2 h) och gällande svensk lag (främst patientdatalag (2008:355).

 

Vi använder även dina uppgifter för att identifiera dig och säkerställa din identitet vid kommunikation mellan oss och dig som kund; ingående av avtal vid vårdkontakt, vid supportärenden och annan typ av kontakt enligt artikel 6.1 b i allmänna dataskyddsförordningen.  

 

Vidare används uppgifterna för att kvalitetssäkra och validera den vård du erhåller från oss. Grunden för denna behandling erhålls genom samtycke som lämnas vid användning av de tjänster eHealthCare Group Stockholm tillhandahåller. Detta enligt artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

 

5. Hur vi samlar in dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter samlas in via din registrering genom tex. elektroniska identifieringstjänsten eller folkbokföringsregistret, teknisk information inklusive IP-adress, inloggningsinformation, språk, operativsystem, webbläsarinställningar, tidpunkt, cookies eller motsvarande som lämnas av dig som webbplatsbesökare. Information gällande vår användning av cookies framgår nedan.

 

Receptonline använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår tjänst. Cookies är textfiler som sparas i din webbläsare när du navigerar genom vår hemsida. Det är inte möjligt att använda receptonline utan cookies. Genom att använda vår tjänst accepterar du vår användning av cookies. Receptonline använder även cookies från tredje part för att förstå hur du använder vår hemsida. Dessa cookies spårar vilka sidor du besöker inom vår tjänst och hur länge du stannar på varje sida. Detta gör vi för att få en bättre förståelse för hur vår tjänst används och kunna skapa bättre reklamkampanjer. Informationen som sparas är avidentifierad och cookien spårar inte användaren före eller efter besöket på receptonline.se Dessa uppgifter behandlas i syfte att framställa statistik och annan analysverksamhet då vi har ett berättigat intresse av att kontinuerligt förbättra våra tjänster och din upplevelse som kund. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke enligt artikel 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen. För det fall du lämnat samtycke behandlar vi även uppgifter för marknadsföring och annan marknadskommunikation i enlighet med samtycke enligt artikel 6.1 a i allmänna dataskyddsförordningen. Du kan alltid kontakta oss om du har invändningar mot behandlingar av dina uppgifter i detta syfte, v.g. se punkt 8 ”Dina rättigheter som använder vår tjänst”.

 

 

6. Vart lagras dina personuppgifter och hur skyddar vi dem?

Din patientjournal och andra uppgifter om din hälsa överförs aldrig till mottagare utanför EU/ESS. Våra webbsidor och system är utrustade med hög säkerhet för att skydda dina uppgifter och lagras på servrar inom EU/ESS i en säker miljö och är krypterade[a2] . Det sker en kontinuerlig övervakning av detta samtidigt som det löpande utvecklas och kvalitetssäkras av vårt dataskyddsombud. Vi använder oss av behörighets begränsning för åtkomst till dina uppgifter och har en systematisk logguppföljning vilket innebär att vi loggar aktiviteter i systemen där patientinformation behandlas. Dina personuppgifter lagras på filer som endast är tillgängliga för vissa inom verksamheten som behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning.

Vi arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter genom felsökning, support samt underhåll av tekniska system med stöd i artikel 6.1 b i allmänna dataskyddsförordningen.

 

 

7. Vem har tillgång till mina uppgifter och delas de med tredje part?

All hälso-och sjukvårdspersonal som arbetar för eHealthCare Group Stockholm omfattas av lagstadgad tystnadsplikt, och all personal som kommer i kontakt med personuppgifter har skyldighet till upprätthålla sekretessen. Personal och medarbetare har endast tillgång till dina personuppgifter om nödvändigt för att kunna fullgöra våra tjänster och åtaganden gentemot dig som kund genom behörighetssystem som ger tillgång utifrån respektive roll inom verksamheten. Enligt patientsäkerhetslagen råder det strikt sekretess vad gäller uppgifter om din hälsa och personliga information och därför behandlar vi dina personuppgifter med sträng konfidentialitet och lämnar bara ut dem till tredje parter i situationer där det är nödvändigt för att bedriva eHealthCare Group Stockholms verksamhet tex. för att möjliggöra betalning, eller då vi enligt lagar och föreskrifter är skyldiga att göra så.

 

 

8. Dina rättigheter som använder vår tjänst:

 

Du som använder vår tjänst har ett antal rättigheter; rätten att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas samt rätten till en försäkran om att dina personuppgifter behandlas på korrekt sätt. Du har även rätten till att veta om tredje parter mottagit dina personuppgifter. Dina rättigheter ger dig möjlighet att

 

1.     Be oss om rättelse för eventuella felaktiga uppgifter om dig

2.     Begära tillgång till de personuppgifter som samlats in i samband med vårdkontakten samt vem som fått åtkomst till dina personuppgifter, journal och varför.

3.     Återkalla samtycken du lämnat till eHealthCare Group Stockholm i de fall vi använder samtycke som grund för behandling av personuppgifter.

4.     Motsätta dig direkt marknadsföring

5.     Invända mot behandlingen av personuppgifter. Observera dock att en stor del av eHealthCare Group Stockholms behandling av patientdata är reglerad i lag och nödvändig för en god och säker vård. Den går därför inte att invända mot med stöd av dataskyddsförordningen.

6.     Begära att dina personuppgifter raderas. Observera dock att vi har skyldighet enligt lag att spara vissa personuppgifter relaterade till patientdata inklusive din patientjournal. Som tidigare nämnt har vi skyldighet att spara dina personuppgifter i journalen. Vill du att uppgifter i din journal raderas får du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få detta prövat. Du kan dock begära begränsning av behandlingen av personuppgifter.

7.     Genom artikel 20 i dataskyddsförordningen få de personuppgifter som du tillhandahållit, flyttade från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig genom så kallad dataportabilitet. Detta är i syfte till att stärka din kontroll över personuppgifter.

8.     Framföra klagomål till (https://www.imy.se) som är tillsynsmyndighet över behandlingen av personuppgifter, om du tycker att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.

 

Vid önskemål om kontakt med oss angående dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta oss via dataskyddsombud@lyrngroup.se. Vi på eHealthCare Group Stockholm prövar varje enskilt fall och eftersträvar att gå dig till mötes i din förfrågan enligt punkt 1–9.

 

9. Ändring av integritetspolicyn

 

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid mer väsentliga förändringar kommer vi särskilt att informera dig om detta genom en notis på vår hemsida.

 

 

Cookie policy

Cookie-policy Vår hemsida använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in information om hur hemsidan används. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobiltelefon när du besöker vår hemsida. Vi använder följande typer av cookies på vår hemsida: Session-cookies: Dessa cookies används för att hålla koll på din aktuella session, så att du kan logga in och använda våra tjänster. Session-cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Tracking-cookies: Dessa cookies används för att samla in information om hur du använder vår hemsida, t.ex. vilka sidor du besöker och hur länge du är inne på hemsidan. Denna information används för att förbättra vår hemsida och för att erbjuda dig personligt anpassade tjänster. Du kan välja att inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du väljer att inaktivera cookies kan det påverka din möjlighet att använda vår hemsida och våra tjänster. Genom att använda vår hemsida godkänner du att vi använder cookies enligt denna policy. Detta är bara ett exempel på en cookie-policy för en hemsida som bedriver digital vårdtjänst, och det är viktigt att notera att det finns lagar och förordningar som reglerar hur cookies får användas. Det är därför viktigt att följa dessa regler när man skapar en cookie-policy.