Hur länge smittar munsår?

Hur länge smittar munsår?

Artikel

Publicerad: 2023-09-25

Granskare: Sanna, specialistläkare allmänmedicin, ReceptOnline

Munsår, som oftast orsakas av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1), är en vanlig men störande åkomma. Det är oftast lätt att identifiera - röda, vätskefyllda blåsor runt munnen som orsakar en brännande smärta. Dessa symtom tenderar att vara tydliga och distinkta, vilket leder till frågan: "Hur länge är jag smittsam?" Denna fråga väcker betydande oro hos de som drabbas eftersom ingen avsiktligt vill sprida viruset till sina nära och kära. I denna artikel kommer vi att utforska hur länge munsår är smittsamt, hur det överförs och vad du kan göra för att minska risken för utbrott, spridning och smitta andra.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Hur smittsamt är munsår

Munsår, som orsakas av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1), är mycket smittsamt och kan lätt spridas till andra människor. Det kan överföras genom direktkontakt med såret, eller indirekt genom att dela personliga föremål som mugg för tandborstar eller läppbalsam. Herpesviruset är mycket känsligt utanför kroppen och dör fort på ytor varför den vanligaste smittovägen vid utbrott är direktkontakt med den personen som bär på viruset.

Herpes är som mest smittsamt de första dagarna med symtom, när såren är öppna och vätskar sig. Allteftersom det bildas en skorpa, minskar risken för att sprida smittan vidare. Munsår kan även spridas när en person inte har några synliga sår. Detta kallas asymtomatisk smittspridning och det är på det sättet de allra flesta får herpes från första början.

En person som tidigare har blivit smittad av herpesvirus kan inte smittas och få blåsor av en annan person som för närvarande har ett utbrott. Därför behöver du inte oroa dig om du själv har ett pågående utbrott, eftersom det inte är möjligt för någon annan som redan har herpesviruset att smittas och utveckla ett nytt utbrott.

Däremot kan det finnas risk att smittas med en annan typ av herpesvirus. Till exempel, om du redan har herpes simplex virus typ 1 (som orsakar munsår) kan du fortfarande bli smittad med herpes simplex virus typ 2 (som vanligtvis orsakar genital herpes) om du inte redan bär på det. Därför är det viktigt att vara försiktig och använda skydd vid sexuell aktivitet om du eller din partner har herpes.

Hur lång tid tar det innan munsår läkt?

Herpes simplex virus överförs vid kontakt med ett infekterat område. Från det ögonblick du får första symtom på munsår börjar du smitta och det är störst risk att överföra viruset till andra under de första dygnen du har symtom.

Vätskan från blåsorna som skapats av munsåret är mycket smittsam varför andra områden som exponerats för vätskan, så som resterande delar av munnen eller händer som tagit på blåsorna, potentiellt kan infektera andra personer.

När blåsorna efter några dagar börjar torka minskar risken för smitta.

Från första symtom på munsår brukar det ta upp till 7-10 dagar innan munsåret är helt läkt.

Hur vet man att munsår läker?

Att veta när ett munsår är på väg att börja läka kan ibland vara lite svårt eftersom alla munsår läker i olika takt. Men det finns vissa tecken att titta efter. Efter de första symtomen med rodnad, ömhet och vätskefyllda blåsor, spricker dessa och lämnar efter sig ett öppet, ofta smärtsamt sår. Det är vid detta stadiet som munsåret är som mest smittsamt.

Därefter kommer det att börja skapas en skorpa över munsåret, oftast med en gul eller brunaktig nyans. Under denna fas kan det vara frestande att pilla på skorpan, men att stå emot denna frestelse är nyckeln till en snabbare läkning av munsåret samt att minska risken att smitta andra delar av kroppen.

När skorpan till slut faller av, kan huden under vara röd eller rosa. Detta är helt normalt och ett tydligt tecken på att huden börjar läka och regenerera sig själv. Efter en tid kommer den röda eller rosa färgen gradvis att blekna till din normala hudton.

I genomsnitt tar hela processen från första tecken på utbrott till fullständig läkning ungefär 7-10 dagar. Om du upplever symton och söker hjälp inom 72 timmar för behandling av ditt munsår, kan vi på ReceptOnline hjälpa dig.

Det är viktigt att förstå att även om ett munsår verkar läka, till exempel när blåsan brister och en skorpa bildas, kan du fortfarande överföra munherpes till andra.

Kan man pussas om man har munsår?

Man kan pussas om man har munsår men det finns risk att du för över viruset till den du pussar. Detta beror på att herpes simplex virus typ 1 (HSV-1), som orsakar munsår, huvudsakligen vid utbrott överförs genom direktkontakt med det infekterade området.

Så, är det säkert att pussa eller kyssa någon när du har ett munsår? Tyvärr inte då det finns risk för spridning till den andra personen. Munherpes är mest smittsamt under ett aktivt utbrott - från början av symtomen till fullständig läkning - vilket innebär att alla former av direktkontakt, inklusive pussar och kyssar, bör undvikas under denna tid.

Detta gäller inte enbart pussar på läpparna. Herpes kan smitta andra delar av kroppen vilket innebär att om du pussar någon under pågående utbrott på t.ex. kinden eller pannan kan det leda till överföringen om personen sedan rör vid detta område och sedan runt munnen eller ögonen.

Gravida och små barn är känsliga för herpesinfektioner varför man bör vara extra försiktig kring dessa grupper.

Även i frånvaro av synliga symtom kan munherpes fortfarande spridas till andra vilket förklarar varför herpes är så vanligt. De flesta människorna har redan smittats av viruset vid något tidigare tillfälle och utvecklar därför inte några symtom trots direktkontakt med ett infekterat område.

För att skydda din partner och andra nära och kära från infektion, är det bästa rådet att avstå från att pussas eller ha någon annan form av hud-mot-hud-kontakt tills dess att munsåret helt har läkt ut.

Behandling och förebyggande åtgärder vid munsår

Herpesvirus, oavsett typ, blir man inte av med. Viruset lägger sig latent/vilande i kroppen och aktiveras under vissa förhållanden. Att lära sig sina triggers och vara förberedd att initiera behandling vid första symtom är de viktigaste åtgärderna för att lindra och till och med förhindra utbrott.

När det gäller behandling, finns det olika metoder för att lindra symtomen, minska varaktigheten och ibland även undvika stora utbrott av munsår. Antivirala krämer appliceras direkt på munsåret, vilket hjälper till att bromsa virusets spridning och påskynda läkningsprocessen. Antivirala tabletter är mycket effektiva, särskilt om de tas tidigt vid första symtom på munsår. För att få effekt är det viktigt att påbörja behandlingen inom 72 timmar men ju tidigare desto bättre. Denna behandling fungerar genom att hindra virusets reproduktion/förökning i kroppen.

Det bästa skyddet mot munsår är förebyggande åtgärder. Munsår triggas av flera faktorer, såsom stress, starkt solljus eller kyla.

För att undvika att smitta andra bör du tänka på att ha god handhygien, undvik att röra på blåsorna och inte dela hygienartiklar, handdukar och mat med andra under pågående utbrott. Använd också skydd vid sexuell aktivitet då det finns risk att munsår kan ge könsherpes.

Att känna till hur herpes smittar, varför man får utbrott och hur man kan behandla kan underlätta för dig som lider av munherpes. Om du misstänker att du kan ha ett munsår, tveka inte att söka hjälp. Vi på ReceptOnline kan hjälpa dig med bedömning, recept och behandling inom 15 min.

Kom ihåg, även om det inte finns något botemedel mot herpes kan du med kunskap och rätt behandling minska antalet utbrott och tiden med symtom. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på ReceptOnline.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar