Så fungerar menscykeln

Så fungerar menscykeln

Artikel

Publicerad: 2023-11-28

Granskare: Sanna, specialistläkare allmänmedicin, ReceptOnline

Menscykeln är mer än bara en blödning en gång i månaden – det är en komplex process som består av flera faser och som styrs av hormonella förändringar i kroppen som påverkar både din fysiska och psykiska hälsa. Att förstå sin menscykel är därför viktigt, inte bara för din reproduktiva hälsa utan också för ditt allmänna välbefinnande. Här går vi igenom allt du behöver veta om menscykeln, dess faser och hur de påverkar dig.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Hur lång är menstruationscykeln?

Den genomsnittliga menstruationscykeln är ungefär 28 dagar, men längden kan variera, både mellan olika kvinnor och från en cykel till en annan. Man brukar säga att en normal menstruationscykel kan vara mellan 21 och 35 dagar.

Cykellängden räknas från den första dagen i menstruationen (mensens första dag) till dagen före nästa menstruations första dag. Det är vanligt att cykellängden varierar och den kan påverkas av många olika faktorer, såsom stress, hormonella förändringar, hälsotillstånd och livsstil.

Vilka hormoner styr menscykeln?

Menscykeln styrs av flera viktiga hormoner som tillsammans reglerar de olika faserna i cykeln.

Östrogen: Östrogen är ett kvinnligt könshormon. Det produceras huvudsakligen av folliklarna i äggstockarna. Östrogen bygger upp livmoderslemhinnan (endometriet) under den första halvan av cykeln och gör den redo för en eventuell graviditet.

Progesteron: Progesteron produceras av corpus luteum, det som blir kvar efter att ett ägg har lämnat follikeln, i äggstockarna efter ägglossningen. Progesteron bidrar till att göra livmoderslemhinnan mottaglig för ett befruktat ägg och hjälper till att upprätthålla en graviditet. Om en graviditet inte inträffar minskar progesteronproduktionen, vilket leder till menstruation.

Follikelstimulerande hormon (FSH): FSH produceras av hypofysen som är en körtel i hjärnan. Det stimulerar tillväxten av äggblåsor (folliklar) i äggstockarna varje månad. Ökningen av FSH i början av menscykeln är avgörande för att ägglossningsprocessen ska starta. Efter ägglossningen sjunker FSH-nivåerna igen och de förblir låga tills nästa menscykel drar igång.

Luteiniserande hormon (LH): LH produceras också i hypofysen. Det är LH som gör att ägglossningen kommer igång och att ett moget ägg frigörs från äggstocken.

Menscykelns faser

Menscykeln består av fyra huvudfaser som regleras av de olika hormonerna och påverkar kroppen på olika sätt.

Menstruationsfasen: Menscykeln börjar på den första dagen av menstruationen. Under menstruationsfasen bryts livmoderslemhinnan (endometriet) ner, vilket resulterar i blödningen som kallas mens. Blödningen varar i genomsnitt 3-7 dagar.

Follikelfasen: Follikelfasen inleds samtidigt som menstruationsfasen och pågår fram till ägglossningen. Under follikelfasen stimulerar FSH från hypofysen tillväxten av flera äggblåsor (folliklar) i äggstockarna. En av dessa folliklar kommer att bli dominant och fortsätta att växa, medan de andra tillbakabildas. Den växande follikeln producerar östrogen, vilket hjälper till att återuppbygga och göra livmoderslemhinnan tjockare igen efter menstruationen. Under den här fasen kan du uppleva ökad sexlust, vilket är kroppens sätt att uppmuntra till graviditet.

Ägglossningsfasen: Ägglossningen inträffar vanligen omkring dag 14 i en menscykel på 28 dagar. En kraftig ökning av LH leder till att det dominerande ägget släpps från follikeln och äggstocken. Det här är den fas då en kvinna är mest fertil.

Lutealfasen: Efter ägglossningen förbereder kroppen sig för en eventuell graviditet. Corpus luteum bildas från den resterande delen av follikeln. Nivåerna av progesteron och östrogen ökar för att stärka livmoderslemhinnan. Om ägget inte befruktas bryts corpus luteum ner, progesteronnivåerna sjunker och en ny menstruationsfas inleds.

När i menscykeln har man PMS?

Premenstruellt syndrom (PMS) inträffar vanligtvis under lutealfasen av menscykeln, vilken är tiden efter ägglossningen och innan menstruationen börjar. Lutealfasen varar i allmänhet från dag 14 till 28 i en genomsnittlig 28-dagars cykel, men detta kan variera mellan olika kvinnor och från cykel till cykel.

Symtomen på PMS börjar vanligen en till två veckor före menstruationen och avtar när menstruationen startar eller kort därefter. Symtomen kan variera i intensitet och kan inkludera fysiska, emotionella och beteendemässiga förändringar, såsom humörsvängningar, trötthet, ömhet i brösten, huvudvärk, uppblåsthet och förändringar i aptit och sömn. Alla de här symtomen är en normal del av menscykeln och orsakas av de hormonella förändringarna i kroppen.

Att skjuta upp mensen

Vissa kvinnor påverkas mycket av PMS eller upplever obehag som kramper och illamående under menstruationen. Då kan det finnas situationer när man vill skjuta upp sin mens. Det kan göras på några olika sätt, ofta med hjälp av hormonella preventivmedel eller genom intag av syntetiskt gulkroppshormon (progesteron).

Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel, som p-piller, kan du skjuta upp mensen genom att helt enkelt hoppa över sockerpillrena och påbörja nästa karta direkt. Det här kallas långcykelanvändning och är en vanlig metod för att skjuta upp menstruationen.

En annan metod är tillfällig tablettbehandling. Det passar dig som inte använder något preventivmedel eller har ett preventivmedel som det inte går att skjuta upp mensen med, som koppar- eller hormonspiral. Vid tillfällig tablettbehandling tar man syntetiskt gulkroppshormon (progesteron), vilket innebär att man förlänger menscykeln så att livmoderslemhinnan inte stöts ut i form av mens. När man slutar ta tabletterna sjunker progesteronnivåerna och mensen kommer. Att skjuta upp mensen är inte farligt och passar de flesta. Hos oss på ReceptOnline kan du få hjälp att skjuta upp din mens. Fyll i vårt hälsoformulär för snabb behandling.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar