Allergi

Kvinna nyser och har allergi. Få behandling mot allergi online. ReceptOnline.se

Allergi - vanliga symtom och behandling

Artikel

Publicerad

2023-11-30

Granskare

Sanna, Specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Allergi är en av våra vanligaste folksjukdomar och det uppskattas att mellan var tredje och var femte svensk lider av någon form av allergi eller överkänslighet. En allergi uppstår när kroppens immunförsvar felaktigt identifierar ett ofarligt ämne som skadligt och reagerar på det, vilket orsakar besvär som nysningar, klåda och andningssvårigheter. För att lindra besvären bör man undvika det som orsakar allergin, men det finns också behandlingar och läkemedel som kan hjälpa.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Vad är allergi?

Allergi är en överreaktion av kroppens immunsystem mot ämnen som normalt är ofarliga, så kallade allergener. Allergener kan till exempel vara pollen, djurhår, damm, vissa livsmedel eller kemikalier. När en person med allergi utsätts för ett allergen reagerar immunsystemet genom att frisätta en rad olika substanser, bland annat histamin. Det leder till symtom som nysningar, klåda, hudutslag eller svullnad. Allergier varierar i svårighetsgrad och kan i vissa fall orsaka allvarliga reaktioner som anafylaktisk chock.

Orsaker till allergi

Det är inte helt klarlagt varför vissa människor utvecklar allergier och andra inte. Ärftlighet spelar en betydande roll – risken att ett barn utvecklar allergier är större om barnets ena eller båda föräldrar har allergier. Allergi kan också orsakas av miljöfaktorer, som luftföroreningar och exponering för olika allergener.

Vanliga typer av allergiframkallande ämnen

Man kan i princip bli allergisk mot nästan vad som helst. Det finns dock vissa allergener som är betydligt vanligare än andra:

 • Pollen från växter som gräs, träd och ogräs.
 • Hudavlagringar, hår, saliv och urin från pälsdjur.
 • Livsmedel som nötter, mjölk, ägg, och skaldjur.
 • Insektsbett eller stick, särskilt från bin och getingar.
 • Läkemedel, bland annat vissa typer av antibiotika.
 • Kontaktallergener som nickel, latex och vissa kemikalier.

Symtom på allergi

Allergier kan orsaka en rad olika symtom som varierar beroende på vad som orsakar besvären. Vanliga symtom är nysningar, rinnande eller täppt näsa, kliande ögon, hals eller hud, utslag eller nässelutslag, hosta och andningssvårigheter. Vid födoämnesallergier kan symtomen innefatta illamående, magsmärtor, kräkningar eller diarré. Hos små barn kan födoämnesallergi också leda till aptitlöshet och viktminskning. Symtomens svårighetsgrad och varaktighet kan variera från lindriga och kortvariga till allvarliga och ihållande.

Anafylaktisk chock

Anafylaktisk chock är en allvarlig och potentiellt livshotande allergisk reaktion. Symtomen kommer snabbt efter exponering för det allergiframkallande ämnet och visar sig som svåra nässelutslag, svullnad i ansikte och hals vilket kan leda till andningssvårigheter, blodtrycksfall, yrsel och medvetslöshet. Anafylaktisk chock kräver akut vård.

Allergiutredning och diagnos

Om du inte vet vad som orsakar dina allergiska besvär kan du göra en allergiutredning. En allergiutredning börjar med att en läkare samlar in information om dina symtom, när de uppträder, vad du själv misstänker är orsaken och om det finns kända allergier i din nära släkt. Efter det kan du få göra ett så kallat pricktest, där små mängder av olika allergener appliceras på huden för att se om någon reaktion uppstår. Man kan också ta blodprov för att se om du har antikroppar mot ett ämne. Ibland kan ytterligare tester, som andningstest eller provokationstest, behövas för att bekräfta diagnosen. Utredningen är individanpassad och styrs av dina symtom och behov.

Behandling och hantering av allergier

Behandling av allergier fokuserar främst på att minska eller eliminera exponeringen för det allergiframkallande ämnet, samt att lindra symtomen. För att undvika allergener kan man behöva göra vissa livsstilsförändringar eller anpassa sin miljö, till exempel genom att vara extra noga med att hålla hemmet rent från damm eller att undvika vissa livsmedel.

Pollen kan vara desto svårare att undvika. För att hantera vanliga symtom som nysningar, rinnsnuva, och klåda används ofta receptfria antihistamintabletter. Det finns också nässpray och ögondroppar som kan lindra besvär från näsan och ögonen. Om du har svåra besvär kan vi på ReceptOnline förskriva andra läkemedel åt dig. Fyll i vårt hälsoformulär för att få en läkarbedömning inom 15 minuter.

Förebyggande åtgärder vid allergi

För att minska besvären av en allergi kan du vidta flera åtgärder:

 • Undvik de allergener du är känslig för
 • Städa hemmet ofta för att minska mängden damm och kvalster
 • Använd luftrenare för att minska allergener i hemmet
 • Håll koll på pollenrapporter, till exempel via pollenkoll.se
 • Håll fönster stängda under pollensäsong
 • Välj allergivänliga produkter
 • Byt sängkläder ofta

Få hjälp med dina allergibesvär

Allergi kan vara en stor påfrestning i vardagen, särskilt om du är allergisk mot något som är svårt att undvika, men med rätt kunskap och behandling kan dina besvär bli enklare att hantera. Förståelsen för allergier har ökat och idag finns det flera effektiva behandlingar och läkemedel som kan hjälpa dig att lindra dina symtom. Sök vård om du upplever stora besvär eller om du misstänker att du har en allergi men inte vet vad den beror på. Kontakta alltid vården akut genom att ringa 112 om du eller någon i din närhet uppvisar tecken på anafylaktisk chock.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar