Borrelia – orsaker, symtom och behandling

Fästing med borrelia på huden. Få behandling mot borrelia online. ReceptOnline.se

Artikel

Publicerad

2023-12-25

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids till människor genom fästingar. Infektionen kan orsaka en rad olika symtom och om den inte behandlas kan den utvecklas till allvarligare sjukdomar. Borrelia behandlas med antibiotika och även fast de flesta får lindriga besvär ska borrelia alltid behandlas för att undvika allvarlig sjukdom.

Misstänker du att du har borrelia?

Om du tror att du har borrelia och behöver en bedömning kan du snabbt och säkert fylla i vårt hälsoformulär angående din hälsa och ladda upp en bild på det drabbade området. Därefter får du en läkarbedömning och eventuell behandling inom 15 minuter."

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Vad är borrelia?

Borrelia är en infektion orsakad av bakterier som vanligtvis överförs till människor genom bett av infekterade fästingar. Sjukdomen kan påverka olika delar av kroppen och leda till en mängd olika symtom, vilka ofta varierar från person till person. Borrelia är en mycket vanlig sjukdom och man räknar med att cirka 10 000 personer drabbas i Sverige varje år.

Tidiga tecken och symtom på borrelia

De flesta som smittas av borrelia får lindriga eller inga besvär alls, och det är därför många som inte ens vet om att de haft sjukdomen. När borrelia ger symtom är ett av de tidigaste och tydligaste tecknen på sjukdomen en karaktäristisk, ringformad hudrodnad på platsen där du fick fästingbettet. Rodnaden uppstår oftast en till fyra veckor efter att du fick bettet, men det kan dröja ännu längre. Den är oftast minst fem centimeter i diameter och kan successivt växa sig ännu större. Typiskt för rodnaden som beror på borrelia är att huden i mitten blir ljusare igen, vilket gör att utslaget ser ut som en röd ring. En liten andel av de som drabbas av borrelia utvecklar flertalet hudrodnader och även feber. Detta är symtom på en mer spridd infektion.

Obehandlad borrelia kan leda till följdsjukdomar

Om sjukdomen inte behandlas kan borrelia spridas till olika delar av kroppen och orsaka allvarligare besvär. Om bakterien når nervsystemet utvecklas neuroborrelios, en infektion som ger symtom som huvudvärk, nackstelhet och strålande värk i nacken, armarna, benen eller ryggen. Det kan även leda till nervsmärtor, ansiktsförlamning och hjärnhinneinflammation.

Borrelia kan också orsaka en inflammation i lederna (borreliaartrit), vilket vanligtvis kännetecknas av svullnad i en eller flera leder, oftast knälederna. Inflammationen kan komma och gå och variera i intensitet.

I ovanliga fall kan borrelia också drabba hjärtat. Det vanligaste symtomet på det är rubbningar i hjärtrytmen.

Behandling av borrelia

Borrelia behandlas med antibiotika, och de allra flesta blir helt friska efter behandling. Det kan ta lång tid – ibland flera månader – att bli fri från alla besvär, men ju snabbare behandlingen påbörjas desto snabbare kan du som är sjuk bli frisk igen. Det är därför viktigt att uppsöka vård om du vet eller misstänker att du har blivit biten av en fästing och utvecklar symtom på borrelia.

Det finns inget vaccin mot borrelia och du blir inte immun om du haft sjukdomen en gång. Om du blir biten av en fästing som bär på bakterien kan du bli smittad igen.

Förebyggande åtgärder

Det bästa sättet att förebygga borrelia är att skydda sig mot fästingbett. Det kan du göra genom att:

  • Använda insektsmedel när du vistas i områden där fästingar finns.
  • Bära kläder som täcker armar och ben i fästingtäta områden. Stoppa in byxbenen i strumporna för att göra det svårare för fästingarna att komma åt huden.
  • Undersöka kroppen noggrant när du har varit utomhus i riskområden. Var särskilt noggrann i områden där fästingarna trivs, som armhålor, ljumskar och knäveck.
  • Hålla trädgård och utomhusmiljöer fria från högt gräs och löv där fästingar trivs.

Om du har fått ett bett tar det oftast runt ett dygn för borreliabakterierna att överföras till dig från fästingen. Du minskar risken att smittas om du tar bort fästingen så snabbt som möjligt. Använd en pincett eller fästingplockare och ta tag i fästingen så nära huden du kan. Dra fästingen rakt ut, utan att vrida, så att hela fästingen följer med.

Borrelia hos barn och vuxna

Borrelia kan drabba människor i alla åldrar, inklusive barn. Det är viktigt för föräldrar att vara medvetna om symtomen och att snabbt kontakta vården om man misstänker att ens barn har blivit bitet av en fästing och utvecklar symtom på borrelia. Följdsjukdomar som neuroborrelios och borreliaartrit kan även drabba barn. Ta för vana att titta efter fästingar på barnets kropp om ni varit ute i områden där de finns.

Vanliga frågor om borrelia

Smittar borrelia mellan människor?

Nej, borrelia smittar inte mellan människor. Den enda kända smittvägen är via fästingbett.

Hur lång tid efter fästingbett kan man få borrelia?

Inkubationstiden för borrelia varierar, men symtomen kan uppstå från några dagar till flera veckor efter fästingbettet.

Kan man få borrelia flera gånger?

Ja, man kan få borrelia flera gånger. Att ha haft borrelia ger ingen immunitet mot framtida infektioner.

Hur vet man om man har borrelia?

Om du upplever symtom som en växande, ringformad rodnad på huden, trötthet, feber, huvudvärk eller ledvärk efter ett fästingbett kan det vara tecken på borrelia. Kontakta en läkare för bedömning.

Jag har fått antibiotika mot borrelia, men det hjälper inte?

Det kan ibland ta många månader för symtomen att försvinna trots antibiotikabehandling. Infektionen är behandlad även om symtomen inte försvinner direkt. Du blir inte frisk snabbare av att få en längre behandling med antibiotika.

Kan man få borrelia utan rodnad?

Ja, det är möjligt att få borrelia utan den typiska rodnaden. Andra symtom som trötthet, feber och ledvärk kan fortfarande förekomma, så det är viktigt att vara uppmärksam på andra tecken på infektionen.

Vad är skillnaden mellan borrelia och TBE?

Både borrelia och TBE är fästingburna sjukdomar. Borrelia är en bakteriell infektion som kan behandlas med antibiotika, medan TBE är en virussjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Det finns inget botemedel mot TBE, men det finns vaccin som förebygger sjukdomen. Har du en gång haft TBE är du immun.

Artiklar

Relevanta artiklar