Infektioner – symtom och behandling

Kvinna vill hindra infektion har en ansiktsmask. Få behandling mot infektioner online. ReceptOnline.se

Artikel

Publicerad

2023-12-25

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Infektioner är en del av livet. De drabbar människor i alla åldrar och kan uppstå i olika delar av kroppen. Infektioner orsakas av att mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter angriper kroppen som svarar med en reaktion från immunförsvaret. Här går vi igenom allt du behöver veta om infektioner: vad en infektion är, hur den uppstår och hur man behandlar olika typer av infektioner.

Vad är en infektion?

En infektion uppstår när ett smittämne som bakterier, virus eller svamp invaderar kroppen och börjar föröka sig, vilket leder till en reaktion från kroppens immunförsvar. Kroppen försvarar sig nästan alltid med en inflammation. Infektioner kan variera från milda till livshotande och kan påverka olika organ och system i kroppen.

Infektioner som orsakas av virus

Virusinfektioner uppstår när virus invaderar och förökar sig inuti kroppens celler. Virus är mikroskopiska och kan orsaka en mängd olika infektioner, från lindriga tillstånd som förkylningar och influensa till allvarligare sjukdomar som HIV och ebola.

Virus kan spridas på olika sätt, till exempel luftburet via hosta och nysningar, genom direktkontakt med infekterade personer eller genom förorenade ytor eller föremål som en smittad varit i kontakt med. Virus kan inte föröka sig själva, och när infektionen läkt ut finns de flesta virus inte kvar i kroppen. När immunförsvaret slagit ut viruset skapas ett skydd mot det – så kallad immunitet.

Virala infektioner kan inte behandlas med antibiotika. Istället fokuserar behandlingen ofta på att lindra symtomen och stödja kroppens immunförsvar, även om det finns virushämmande läkemedel mot vissa specifika virus. Vaccinationer är ett effektivt sätt att förebygga många virussjukdomar. I vaccinet finns vanligtvis en liten del av det virus som orsakar infektionen, vilket gör att immunförsvaret börjar bygga upp ett skydd mot det utan att du behöver bli sjuk. Flera allvarliga infektionssjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund har blivit mycket ovanliga i Sverige tack vare det nationella vaccinationsprogrammet.

Exempel på infektioner orsakade av virus:

 • Influensa
 • Förkylning
 • COVID-19
 • Munherpes och herpes i underlivet
 • Vattkoppor
 • TBE
 • Hepatit A, B och C
 • HIV/AIDS
 • Humant papillomvirus (HPV)

Bakteriella infektioner

Bakteriella infektioner orsakas av skadliga bakterier som angriper olika delar av kroppen. Till skillnad från virus kan bakterier leva och föröka sig på egen hand genom att dela sig. Precis som virus kan bakterier leda till många olika sjukdomar, allt från halsfluss och urinvägsinfektioner till svåra lung- och hjärnhinneinflammationer. Bakteriella infektioner kan ofta behandlas effektivt med antibiotika.

Exempel på infektioner orsakade av bakterier:

Infektioner orsakade av svamp

Svampinfektioner är en annan kategori av infektioner som kan påverka människor på olika sätt. De orsakas av olika typer av svamp och kan drabba bland annat huden, naglarna, munnen och underlivet. Svampinfektioner karaktäriseras ofta av klåda, röda utslag, vita beläggningar på slemhinnor och fjällande hud.

Svampinfektioner är vanligtvis inte allvarliga men kan vara ihållande och besvärliga att behandla. Det finns både receptfria läkemedel och starkare läkemedel som du kan få på recept av en läkare om du har svåra besvär.

Exempel på infektioner orsakade av svamp:

 • Fotsvamp
 • Svamp i underlivet
 • Mjälleksem
 • Nagelsvamp

Olika typer av infektioner

Infektioner kan påverka olika delar av kroppen och varierar beroende på vilken typ av mikroorganism som orsakar dem.

 • Luftvägsinfektioner: Några av våra vanligaste infektioner, som förkylning, influensa och lunginflammation.
 • Hudinfektioner: Kan orsakas av bakterier, svampar eller virus.
 • Mag- och tarminfektioner: Orsakas ofta av virus eller bakterier och leder till symtom som diarré och kräkningar.
 • Urinvägsinfektioner: Orsakas av bakterier som kommer in i urinröret och urinblåsan.
 • Svampinfektioner: Kan påverka hud, mun, underliv eller andra delar av kroppen.
 • Sexuellt överförbara infektioner (könssjukdomar): Orsakas av bakterier, virus eller parasiter.

Diagnos och behandling av infektioner

Diagnos och behandling av infektioner varierar beroende på vad som orsakar infektionen och vilka symtom du har. För att korrekt diagnostisera en infektion kan läkare använda sig av olika metoder, som blodprov, urinprov eller svabbprover med en bomullspinne. Testerna hjälper till att identifiera vilket smittämne som ligger bakom infektionen, vilket är avgörande för att du ska kunna få rätt behandling.

Behandlingen anpassas efter den specifika infektionen. Bakteriella infektioner behandlas oftast med antibiotika. Virusinfektioner går oftast över av sig själva, men ibland kan du behöva virushämmande läkemedel. Beroende på vilka symtom du har kan du också få till exempel smärtlindrande eller febernedsättande läkemedel för att lindra dina besvär.

Få recept mot vanliga infektioner inom 15 minuter

För vissa infektioner kan du få hjälp med recept snabbt och enkelt via oss på ReceptOnline. Vi erbjuder behandling mot bland annat herpes i munnen och underlivet, urinvägsinfektion och borrelia. Fyll i vårt hälsoformulär för läkarbedömning och behandling inom 15 minuter.

Återkommande och upprepade infektioner

Återkommande och upprepade infektioner kan vara ett tecken på underliggande sjukdom eller ett försvagat immunförsvar. Det kan till exempel handla om återkommande urinvägsinfektioner, halsinfektioner eller hudinfektioner. Skälen till dessa upprepade infektioner kan variera – det kan bero på otillräcklig behandling, kroniska sjukdomar, genetiska faktorer eller livsstilsfaktorer som stress och dåliga kostvanor. Kontakta en vårdcentral om du upplever att du drabbas av återkommande infektioner.

Så kan du förebygga infektioner

För att minska risken för infektioner gäller det att försöka undvika smitta. En av de mest effektiva metoderna är att upprätthålla en god handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, särskilt när du har varit på offentliga platser, före måltider och efter toalettbesök. Hosta och nys i armvecket och håll avstånd från andra som nyser eller hostar. Använd kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara infektioner.

Du kan också försöka stärka ditt immunförsvar för att minska risken att bli sjuk. En hälsosam livsstil, med en balanserad kost, regelbunden motion och goda sömnvanor, kan stärka immunförsvaret.

Artiklar

Relevanta artiklar