Könssjukdomar - symtom, orsaker och behandling

Könssjukdomar - Symtom och behandling | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-03-24

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Könssjukdomar är ett samlingsnamn för olika infektioner som du kan få när du har sex. De kallas också sexuellt överförbara infektioner (STI) eller sexuellt överförbara sjukdomar (STD). Olika infektioner ger olika symtom, och vissa ger inga symtom alls. Därför är det viktigt att testa sig regelbundet. Här går vi igenom de vanligaste könssjukdomarna i Sverige, vilka symtom de kan ge, hur de smittar och hur de behandlas.

Vad är könssjukdomar?

Könssjukdomar är infektioner som främst sprids genom sexuella kontakter. Könssjukdomar kan orsakas av bakterier, virus och parasiter. De kännetecknas ofta av en rad symtom, men det är inte heller ovanligt att de är asymtomatiska, det vill säga att du inte får några symtom alls. Det gör det möjligt för infektioner att spridas till andra utan att du som är smittad är medveten om din sjukdom.

Hur sprids könssjukdomar?

Könssjukdomar sprids genom olika former av sexuell kontakt. Vanligast är att de överförs när slemhinnor i underlivet, ändtarmen eller munnen kommer i kontakt med varandra, till exempel vid:

 • Vaginalt sex
 • Analt sex
 • Oralt sex

Ibland kan blod, sperma och slidsekret innehålla smittämnen som orsakar könssjukdomar. Då kan du till exempel bli smittad om du delar sexleksaker med någon annan. Vissa könssjukdomar kan även överföras från mor till barn under graviditet och förlossning.

Vanliga könssjukdomar i Sverige

Här är några av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige:

 • Klamydia: Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. En klamydiainfektion ger ofta inga symtom men kan leda till allvarliga följdsjukdomar om den inte behandlas.
 • Gonorré: Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae och ger symtom som smärta vid urinering och ovanliga flytningar. Utan behandling kan gonorré leda till komplikationer som infertilitet.
 • Syfilis: Orsakas av bakterien Treponema pallidum. Symtomen utvecklas i stadier, från sår till hudutslag och slutligen allvarliga komplikationer som påverkar hjärtat, hjärnan och andra organ om den inte behandlas.
 • Kondylom (HPV): Kondylom orsakas av vissa typer av humant papillomvirus (HPV) och leder till vårtor på könsorganen. Vissa HPV-typer kan även orsaka livmoderhalscancer.
 • Herpes i underlivet: Orsakas av herpes simplex-virus och ger upphov till smärtsamma blåsor eller sår i underlivet. Virusinfektionen är kronisk men symtomen kan behandlas.
 • Hiv/aids: Hiv är ett virus som attackerar kroppens immunförsvar. Utan behandling kan hiv leda till sjukdomen aids, där kroppens förmåga att bekämpa infektioner är starkt nedsatt.
 • Hepatit B: En virussjukdom som påverkar levern. Den sprids sexuellt men också genom blod och från mor till barn vid födseln. Det finns vaccin mot Hepatit B.
 • Mykoplasma i underlivet: Orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium. Det kan ge symtom som liknar klamydia, som smärta vid urinering och ovanliga flytningar, men många upplever inga symtom alls.

Symtom på könssjukdomar hos kvinnor och män

Symtomen på könssjukdomar kan variera beroende på vilken infektion det handlar om, men det finns vissa gemensamma tecken som kvinnor och män bör vara uppmärksamma på. Vanliga symtom inkluderar ovanliga flytningar från vagina eller penis, klåda eller irritation i underlivet, smärta vid urinering eller under sexuella samlag, och blåsor, utslag eller sår på könsorganen eller runt munnen. Kvinnor kan dessutom uppleva buksmärtor, medan män kan ha svullnad eller smärta i testiklarna.

Eftersom många könssjukdomar kan vara symtomfria, både i ett tidigt skede och på lång sikt, är det viktigt att testa sig ofta för att öka chansen för tidig upptäckt och behandling. Om du upplever något av ovan beskrivna symtom, eller om du har haft oskyddat sex med en ny partner, bör du testa dig för de vanligaste sjukdomarna.

Testning, diagnos och behandling

I Sverige kan du testa dig för könssjukdomar på många ställen, till exempel vårdcentraler, ungdomsmottagningar och gynekologiska mottagningar. För vissa könssjukdomar finns det även hemtest. Det vanligaste är att du får lämna ett urinprov, men vissa prover behöver du lämna blod för. Ibland behöver en läkare eller sjuksköterska undersöka ditt underliv för att kunna ställa korrekt diagnos, till exempel om du har utslag. När diagnosen är fastställd finns det effektiva behandlingar för de flesta könssjukdomar. Det är viktigt att fullfölja hela behandlingskuren och att informera eventuella sexpartners om din diagnos så att de också kan testa sig och behandlas vid behov.

Könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen

I Sverige är vissa könssjukdomar, såsom klamydia, gonorré, syfilis, HIV och hepatit B, anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Det betyder att du enligt lag måste testa dig om du vet eller misstänker att du har en av dessa sjukdomar. Det innebär också att vårdgivaren är skyldig att anmäla bekräftade fall till Folkhälsomyndigheten för att förhindra vidare spridning. Detta system hjälper till att övervaka och kontrollera förekomsten av dessa sjukdomar på nationell nivå. Det är alltid kostnadsfritt att testa sig för sjukdomarna som ingår i smittskyddslagen.

Personer som diagnostiseras med en anmälningspliktig könssjukdom får även information och stöd för smittspårning, vilket är en viktig del i att förhindra att sjukdomen sprids vidare till andra. Smittspårning innebär att du måste berätta vilka du har haft sex med, så att vården kan kontakta dem och informera om att de också måste testa sig. Du som lämnar uppgifterna är alltid anonym, om du inte själv väljer att berätta för den eller de du har haft sex med att de kommer att bli kontaktade.

Så kan du minska risken för könssjukdomar

För att minska risken för att drabbas av könssjukdomar är det viktigt att använda kondom, femidom eller slicklapp när du har vaginalt, analt eller oralt sex. Andra preventivmedel skyddar mot graviditet men inte mot könssjukdomar. Tänk också på att använda kondom eller femidom om du delar sexleksaker med någon annan och att testa dig när du har haft sex med en ny partner.

Artiklar

Relevanta artiklar