Klamydia – symtom, orsaker och behandling

Klamydia – Symtom, orsaker och behandling | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-03-24

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna, både i Sverige och globalt. Infektionen smittar lätt vid oskyddat sex. Här går vi igenom vanliga symtom vid klamydia, hur behandlingen går till och vad du kan göra för att undvika att smittas. Du kan också läsa om vad det innebär med smittspårning och att sjukdomen omfattas av smittskyddslagen.

Vad är klamydia?

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Det är en infektion som främst sprids genom sexuell kontakt, inklusive vaginalt, analt och oralt sex. Både män och kvinnor kan få klamydia. Infektionen kan, om den lämnas obehandlad, leda till allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Därför är det viktigt att testa dig om du misstänker att du blivit smittad.

Hur smittar klamydia?

Klamydia smittar främst genom oskyddat sex; vaginalt, analt eller oralt. Bakterien som orsakar klamydia överförs från en person till en annan när slemhinnor i genitalierna, analområdet eller munnen kommer i kontakt med varandra. Du kan också smittas om du använder samma sexleksaker som någon annan.

Ett vanligt problem är att många som är smittade inte uppvisar några symtom alls, vilket gör det svårt att veta om man har blivit smittad utan ett test. Det är därför viktigt att regelbundet testa sig om man har bytt partner eller haft oskyddat sex.

Symtom på klamydia

Symtomen på klamydia kan variera beroende på vilken del av kroppen som är infekterad. Om du får symtom brukar de visa sig efter en till tre veckor från smittotillfället. Mer än hälften av de som smittas av klamydia får dock inga symtom alls. Här är symtom du kan få om du har klamydia:

Symtom på klamydia hos kvinnor

 • ovanliga vaginala flytningar
 • smärta vid urinering
 • mellanblödningar eller blödningar efter samlag
 • smärta i nedre delen av magen

Symtom på klamydia hos män

 • flytningar från penis
 • smärta vid urinering
 • smärta och svullnad i testiklarna

Du som har haft analsex kan även få flytningar från ändtarmen om du smittas av klamydia.

Hur vet man att man har klamydia?

Eftersom de flesta inte får några symtom av klamydia är det enda säkra sättet att veta om man blivit smittad att testa sig. Det är särskilt viktigt att du testar dig om du:

 • Har haft oskyddat sex med en ny partner eller med flera partners.
 • Har en partner som har blivit diagnostiserad med en könssjukdom.
 • Upplever symtom som kan tyda på klamydia eller annan könssjukdom.
 • Är gravid eller planerar att bli gravid.

Klamydiatest innebär vanligtvis att man tar ett urinprov eller ett prov från slidan. Du kan beställa hem ett test eller testa dig genom att besöka en mottagning. Hemtester visar bara om du har klamydia i slidan eller urinröret. På mottagning är det också möjligt att testa sig för klamydia efter oralsex eller analsex.

Det är viktigt att upptäcka klamydia tidigt för att förhindra komplikationer och följdsjukdomar. Obehandlad klamydia kan hos kvinnor leda till skadade och inflammerade äggledare, vilket i sin tur kan göra det svårt att bli gravid eller orsaka utomkvedshavandeskap. Män kan få infektion i bitestiklarna av klamydia, vilket också ökar risken för infertilitet.

Smittspårning vid positivt klamydiatest

I Sverige är klamydia en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen, vilket innebär att sjukvården har ett ansvar för att både anmäla upptäckta fall till Folkhälsomyndigheten och genomföra så kallad smittspårning. Syftet med smittspårningen är att förhindra att infektionen sprids vidare.

Om du diagnostiseras med klamydia måste du uppge för vårdpersonalen vilka du har haft sex med och när. Den eller de personer du namnger kontaktas sedan av vården och informeras om att de måste testa sig, vilket sker anonymt. De personer du uppger kommer således inte veta att det är du som lämnat uppgifterna. Om du vill kan du själv berätta för de du har haft sex med innan vården hör av sig.

Behandling av klamydia

Vid bekräftad klamydiainfektion behandlas du med antibiotika, vanligen under sju dagar. Under behandlingstiden bör du undvika sexuell aktivitet helt för att inte riskera att smittan sprids vidare. I Sverige är behandling mot klamydia alltid gratis.

Förebyggande åtgärder för att undvika att smittas

För att minska risken att smittas med klamydia finns det flera förebyggande åtgärder du kan vidta:

 • Använd kondom vid alla typer av penetrerande sex och kondom eller slicklapp vid oralsex.
 • Testa dig för klamydia regelbundet, särskilt om du har flera sexpartners eller byter partner ofta.
 • Undvik att dela sexleksaker med andra, eller använd kondom och rengör sexleksakerna mellan användningarna.

Vanliga frågor

Kan man få klamydia i ögat?

Ja, det är möjligt att få klamydia i ögat. Infektionen kan överföras till ögat genom att du till exempel tar dig i ansiktet när du har infekterat sekret på fingrarna. Du kan inte smittas genom att ta någon i hand eller via handdukar eftersom bakterien inte överlever utanför kroppen.

Hur länge kan man ha klamydia?

Man kan ha klamydia under en lång tid utan att vara medveten om det, eftersom infektionen ofta inte ger några symtom. Det är möjligt att bära på bakterien i flera månader eller till och med år om den inte behandlas. Detta ökar risken både för komplikationer och att omedvetet sprida infektionen till andra.

Hur ser klamydia ut?

Klamydia i sig själv ser inte ut på något särskilt sätt, eftersom det är en bakteriell infektion som inte ger synliga tecken på huden eller de yttre genitalierna, till skillnad från vissa andra könssjukdomar som herpes i underlivet eller kondylom. Symtomen på klamydia, såsom flytningar eller smärta vid urinering, är inte heller unika för klamydia och kan likna tecken på andra infektioner.

Är klamydia farligt?

Om den lämnas obehandlad kan klamydia leda till allvarliga följdsjukdomar, som i sin tur kan orsaka bland annat infertilitet och kronisk smärta.

Hur vanligt är klamydia?

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna, särskilt bland unga vuxna och tonåringar. I Sverige rapporteras cirka 32 000 till 35 000 fall av klamydiainfektion varje år. Runt 55 procent av de rapporterade fallen är kvinnor och 45 procent är män.

Kan man få klamydia i halsen eller munnen?

Klamydia kan infektera svalget om du har oralsex med en person som är smittad. Använd kondom eller slicklapp vid oralsex för att minska risken för smitta.

Kan klamydia gå över av sig själv?

Nej, klamydia går inte över av sig själv. Du behöver behandling med antibiotika för att bli av med klamydiainfektionen. Om du misstänker att du har klamydia är det viktigt att söka vård för att få en diagnos och påbörja behandling och smittspårning.

Artiklar

Relevanta artiklar