Munsår: Rådgivning, symtom och behandling

Kvinna som har besvär med munsår. Få behandling mot munsår online. ReceptOnline.se

Fakta & Råd kring Munsår

Artikel

Publicerad

2023-10-06

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Snabb hjälp inom 15 minuter

Har du tidigare fått diagnosen herpes? På ReceptOnline får du snabb läkarbedömning och recept inom 15 minuter. Besvara några frågor för hjälp vid pågående utbrott eller för att få förebyggande behandling – ett recept att använda vid framtida utbrott.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Vad är herpes?

Herpes är ett virus som framförallt orsakar blåsor och sår på huden. Det finns många olika typer av herpesvirus men de som är kopplade till mun- och könsherpes är Herpes simplex-virus typ 1 (HSV-1) och Herpes simplex-virus typ 2 (HSV-2). HSV-1 är i regel associerat med orala sår, såsom munsår, medan HSV-2 är mer förknippat med genitala sår, det vill säga sår som uppträder i underlivet. Herpesviruset resulterar i en kronisk latent infektion, vilket innebär att det finns i kroppen utan att visa några uppenbara tecken eller symtom. Vid reaktivering blir viruset aktivt och ger symtom igen.

Hur sprids munsår?

Munsår sprids på olika sätt men det vanligaste sättet att bli smittad är via en person utan symtom. Risken för smitta är dock störst vid direktkontakt med ett infekterat område. Detta kan ske via kyssar, delning av personliga föremål som till exempel handdukar, sängkläder, tandborste med mera. Det är dock ovanligt att herpes smittar via föremål då viruset är mycket känsligt och dör fort på ytor utanför kroppen. Herpes är mycket smittsamt vilket förklarar varför så många (70-90%) beräknas bli smittade någon gång i livet. Långt ifrån alla vet om att de smittats av herpes men en del får återkommande besvär med blåsor runt munnen som kan vara mycket besvärliga.

En person som bär på herpes kan inte få ett utbrott av någon som har ett pågående utbrott. Det finns dock risk att smittas av en annan typ av herpesvirus eller risk att förflytta viruset till annan lokal, till exempel genitalt eller runt nagelbanden, varför man bör vara försiktig vid ett pågående utbrott.

Hur ser munsår ut?

Munsår kännetecknas av smärtsamma blåsor i och runt munnen. De vanligaste lokalisationerna är på och runt läpparna, i munslemhinnan, på tandköttet eller i gommen. Ibland kan det även sitta på andra ställen i ansiktet och runt näsan. De allra första symtomen är klåda, brännande känsla eller stickningar på den plats där blåsorna kommer att bildas. Därefter utvecklas vätskefyllda blåsor som ofta sitter i grupp. Blåsorna kan vara smärtsamma och spricker vanligtvis inom några dagar och lämnar öppna sår. Efter ett tag täcks dessa blåsor av skorpor som sedan läker utan ärr. Blåsorna är vanligtvis små, runda och omges av en röd kant. Från första symtom till läkning tar det ca 7-10 dagar.

Vid en förstagångsinfektion kan man få andra symtom än vid en återkommande episod. Ett första utbrott är ofta kraftigare och man kan få symtom som feber, sjukdomskänsla, utbredda blåsor både i och runt munnen, inflammation i tandköttet och svårigheter att äta på grund av smärta.

En ovanlig komplikation som kan uppstå är hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Har du pågående herpesutbrott och samtidig feber, nackstelhet, huvudvärk, eller kraftig sjukdomskänsla bör du söka vård direkt.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Vad orsakar munsår?

Munsår orsakas av herpesvirus. Det finns olika typer av herpesvirus men de som vanligen orsakar munsår är herpes simplex typ 1 och typ 2. En förstagångsinfektion kräver smitta av någon annan. Vid reaktivering triggas utbrottet av blåsor av ett försvagat immunförsvar. Ett försvagat immunförsvar gör det svårare för kroppen att hålla viruset i schack vilket ökar risken för utbrott. Det finns olika orsaker till försvagat immunförsvar till exempel;

  • Stress. Fysisk och emotionell stress kan försvaga immunförsvaret vilket gör att viruset aktiveras lättare.
  • Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedel.
  • Starkt solljus eller kyla.
  • Feber.
  • Skada eller stark kyla mot läpparna.
  • Hormonella förändringar som till exempel menstruation.

I vissa fall får man herpesutbrott utan någon uppenbar utlösande faktor. Vissa individer är sannolikt mer benägna att få upprepade utbrott.

Hur länge smittar munherpes?

Herpes är som mest smittsamt under de första dagarna, speciellt när det finns synliga, vätskefyllda, såriga blåsor. När blåsorna läker minskar risken för smittspridning även om den inte försvinner helt och hållet. Den smittsamma perioden vid en förstagångsinfektion kan vara något längre i jämförelse med en återkommande infektion. Vid en förstagångsinfektion är virusnivåerna normalt något högre och infektionen kraftigare varför det vanligtvis tar längre tid att läka ut infektionen vilket ger en längre tids smittsamhet.

Det tar normalt cirka 7-10 dagar från det att de första symtomen kommer till dess att infektionen läker ut vid en återkommande infektion och upp till 3 veckor vid en förstagångsinfektion.

Det är viktigt att känna till att herpesviruset kan spridas utan synliga symtom, så kallad asymtomatisk spridning.

Hur undviker man att få munsår?

Munsår är generellt svårt att undvika då viruset har hög smittsamhet samt kan smitta både med och utan symtom. Man kan försöka tänka på att undvika närkontakt och dela hygienartiklar med någon med pågående utbrott samt att ha en god handhygien. För dig med pågående herpesutbrott är det också viktigt att tänka på att tvätta händerna ofta för att inte sprida viruset från en plats till en annan. Undvik också att peta, klia eller ta på såren eller blåsorna.

Spädbarn och gravida är extra känsliga för herpessmitta varför du bör undvika närkontakt med dessa grupper om du vet om att du har ett pågående utbrott.

Behandling munsår

För munherpes kan man köpa receptfri salva på apoteket. Om man ska få god effekt av behandlingen bör den påbörjas några timmar efter första symtom (klåda, pirrning eller smärta). Vid synliga blåsor är det oftast för sent. Ett annat alternativ är receptbelagda tabletter som vi kan hjälpa till med här på ReceptOnline.se. Dessa tabletter hindrar viruset för att föröka sig och bör tas senast 24-72 timmar efter första symtom för bästa effekt men ju tidigare desto bättre.

Smärtan kan även lindras av smärtstillande mediciner som går att köpa receptfritt på apoteket. När blåsorna spruckit upp kan man tvätta försiktigt med ljummet vatten och tvål för att förebygga sekundära bakteriella infektioner.

Hos vissa individer återkommer munsår regelbundet, ibland flera gånger per år. Om du har besvär fler än 5 gånger per år kan det vara värt att överväga profylaktisk behandling för att undvika utbrott.

Är munsår alltid herpes?

Sår runt munnen är inte alltid herpes men generellt när man säger munsår brukar man syfta på just herpesvirus. Munsår börjar ofta med blåsbildning innan det spricker upp till sår. Andra orsaker till blåsor runt munnen kan vara afte eller aftösa sår. Dessa blåsor är smärtsamma, gulaktiga i färgen och sätter sig ofta inne i munnen eller runt läpparna. Afte är ofarligt och läker av sig självt. Orsaken till afte är inte känd men kommer ofta i samband med en virusinfektion, till exempel förkylning.

Andra blåsor i munnen kan vara höstblåsor. Höstblåsor är vanligast hos barn under 10 år men kan även drabba vuxna. Blåsorna återfinns inne i munnen, på tungan och i kindslemhinnan. Utöver blåsor i munnen kan man även få blåsor i handflator och på fotsulor.

Sår runt munnen kan bero på impetigo (svinkoppor) som orsakas av bakterier. Svinkoppor är också vanligare hos barn än hos vuxna och orsakar gulaktiga, såriga utslag.

Om du har sår som endast sitter i munvinklarna, alltså där över och underläpp går ihop, kan det röra sig om munvinkelragader. Vid munvinkelragader bildas sprickor i munvinkeln som är rodnade, ömmande och ibland vätskande. Om du tror att du drabbats av det bör du söka din vårdcentral då det kan bero på underliggande vitamin- eller järnbrist.

Är munherpes ärftligt?

Herpes är inte ärftligt. Herpes är en virussjukdom som smittar genom kontakt med ett infekterat område. Sjukdomen är alltså inte ärftlig som andra genetiska sjukdomar utan du måste smittas av viruset för att få det. Däremot kan olika individer vara mer eller mindre mottagliga/känsliga för herpesutbrott vilket kan bero på ärftliga faktorer.

Hur blir jag av med munsår snabbt?

Om man påbörjar behandling med tabletter, antiviraler, kan man förkorta tiden med symtom eller helt och hållet undvika utbrott om man börjar direkt i anslutning till första symtom. På ReceptOnline.se kan du få utskrivet tabletter att ha hemma i förebyggande syfte för att snabbt kunna påbörja behandlingen.

Om du fått synliga blåsor med sår är det viktigt med god handhygien och undvika att pilla på blåsorna. Dels för att de ska läka ifred men också för att undvika att sprida viruset till en annan del av kroppen. Vid munherpes kan man använda krämer och plåster som finns att köpa receptfritt på apoteket.

Kan munherpes ge könsherpes?

Ja! Munherpes, som nästan uteslutande beror på herpes simplex typ 1 (HSV1), kan överföras till underlivet och där ge upphov till könsherpes/genital herpes. Spridningen sker vanligtvis via oralsex då ett smittat område kommer i kontakt med området i underlivet. Risken för smitta minskar om man använder till exempel kondom eller slicklapp men försvinner inte helt. Läs mer om könsherpes på https://www.receptonline.se/fakta-och-rad/herpes-i-underlivet

Kan man ha både munherpes och könsherpes?

Ja det kan man! Herpes simplex typ 1 ger upphov till både munherpes och könsherpes, dock måste området smittas för att du ska få symtomen. Du får alltså inte automatiskt könsherpes om du får munherpes även om det är samma virus. Herpes simplex typ 2 ger nästan uteslutande enbart genital herpes. Ibland kan man ha otur att smittas av båda virusen.

Kan man gå till tandläkaren med munsår?

Ja, man kan gå till tandläkaren med munsår. Tandläkare använder alltid handskar och vid utbrott kan tandläkaren hjälpa dig att diagnostisera din herpes då de är experter på området i och omkring munnen. Har du ett pågående utbrott med smärta när du gapar eller äter och ska till tandläkaren för ett större ingrepp, bör du eventuellt överväga att boka om tiden för din egen skull då det kan innebära onödig smärta och lidande.

Kan munherpes smitta via glas?

Det är mycket ovanligt att herpes smittar via glas då viruset är väldigt känsligt och dör fort utanför kroppen och på ytor. Herpes sprids via direktkontakt med hud eller slemhinnor och smittar därför vid närkontakt, kyssar eller sexuell kontakt.

Smittar munherpes alltid?

Smittsamheten är som högst i början av ett utbrott och det krävs direktkontakt med hud eller slemhinnor för att bli smittad. Det är väldigt låg risk att man smittas av föremål då herpesviruset dör fort utanför kroppen och på ytor. Dock bör man inte ta några risker varför man bör undvika närkontakt med personer med pågående utbrott.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar