Höstblåsor – orsaker, symtom och behandling

Höstblåsor på fötterna hos ett barn | Få behandling på ReceptOnline.se

Höstblåsor - Symtom och behandling | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-02-01

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Höstblåsor är en virusinfektion som oftast drabbar barn under 10 år. Tillståndet kännetecknas av små, smärtsamma blåsor, framförallt i munnen men ibland även på andra delar av kroppen. Här går vi igenom vanliga symtom på höstblåsor, hur det smittar och hur man behandlar sjukdomen.

Vad är höstblåsor?

Höstblåsor är en infektionssjukdom som är vanligast hos barn, men även vuxna kan drabbas. Sjukdomen orsakas av ett virus och förekommer mest under sensommaren och tidig höst, vilket gett upphov till namnet. Det är inte ovanligt att sjukdomen sprids på förskolor och skolor i samband med skolstarten efter sommarlovet.

Höstblåsor kallas ibland också hand-, fot- och munsjuka. Typiska tecken på sjukdomen är feber, halsont och små blåsor i och intill munnen. Man kan också få blåsor och utslag på andra delar av kroppen, särskilt händerna och fötterna. Trots att höstblåsor kan vara obehagligt är det oftast ett milt tillstånd som går över av sig självt inom en vecka eller två. De flesta får bara höstblåsor en gång. Om man får sjukdomen en gång till brukar symtomen bli lindrigare.

Symtom på höstblåsor

Höstblåsor börjar vanligen med feber, halsont och allmän sjukdomskänsla. Inom några dagar utvecklas små blåsor i och omkring munnen. Blåsorna kan kännas obehagliga och göra ont, och det kan bli svårt att äta och dricka. Det kan även uppstå utslag eller blåsor på händer, fötter, rumpa, armar och ben. Innan blåsorna utvecklats kan de se ut som små röda prickar eller sår.

Blåsorna i munnen kan påminna om afte, vilket är en annan typ av smärtsamma sår i munnen som ofta uppstår i samband med infektioner. Munsår kan också orsaka blåsor i och runt munnen.

Hur och hur länge smittar höstblåsor?

Höstblåsor är mycket smittsamt, särskilt under de första dagarna. Inkubationstiden för höstblåsor är tre till sju dagar, och du kan sprida smitta även innan du själv har märkt av några symtom.

Höstblåsor sprids genom nära kontakt med en smittad person, men också indirekt genom kontakt med föremål som den smittade har rört vid. Det är mycket svårt att förhindra smitta eftersom sjukdomen ofta redan har spridits vidare när de första symtomen uppstår. Smittsamheten är som störst precis innan och under tiden som blåsorna bildas.

Ska barn med höstblåsor stanna hemma från förskolan?

Barnets allmänna hälsotillstånd och förmåga att delta i de vanliga aktiviteterna på förskolan eller skolan avgör om barnet bör stanna hemma eller inte. Detta beror på att smittan ofta redan har spridits till andra barn innan de första symtomen på höstblåsor har visat sig. Därför kan det vara svårt att förhindra vidare spridning av viruset enbart genom att hålla barn med höstblåsor hemma. Om barnet känner sig bra nog att vara med i de dagliga aktiviteterna, och inte har någon feber eller andra tecken på att de mår dåligt, kan de alltså gå till förskolan eller skolan trots sina höstblåsor.

Höstblåsor som vuxen

Höstblåsor hos vuxna skiljer sig från höstblåsor hos barn på flera sätt, även om symtomen kan vara likartade. Hos barn är höstblåsor vanligtvis mer uttalade med tydliga symtom som feber, blåsor i munnen och utslag på händer och fötter. Barn tenderar att uppleva mer obehag, särskilt på grund av de smärtsamma blåsorna i munnen som kan göra det svårt att äta och dricka.

Hos vuxna kan symtomen vara mildare eller till och med obefintliga. Vuxna med symtom kan uppleva allmän sjukdomskänsla, feber och halsont, men blåsor och utslag är vanligtvis mindre framträdande än hos barn.

Även om symtomen och hur allvarliga de är kan skilja sig mellan barn och vuxna, är det samma virus som orsakar sjukdomen och sätten det sprids på är likadana oavsett ålder. Det innebär att vuxna, precis som barn, kan överföra viruset till andra även om de har milda symtom eller inga symtom alls. Även om barn får gå till förskolan bör man tänka på god handhygien och att undvika nära kontakt med andra om man vet att man är smittad, oavsett ålder.

Behandling av höstblåsor

Det finns ingen särskild behandling mot höstblåsor, eftersom det är en virussjukdom och kroppens immunförsvar måste bekämpa viruset på egen hand. Besvären brukar gå över inom en vecka.

Om du har mycket besvär kan du prova någon av följande metoder för smärtlindring:

  • Ät kall mat: Det kan vara lättare att äta något kallt om det gör ont i munnen eller halsen, till exempel yoghurt, glass eller kalla drycker.
  • Undvik viss mat: Kryddstark, salt eller sur mat och dryck kan irritera blåsorna ytterligare.
  • Smärtlindring: ​​Receptfria smärtlindrande och febernedsättande läkemedel kan användas om du eller ditt barn har stora besvär.
  • Drick mycket: Att få i sig mycket vätska är viktigt, särskilt om det är svårt att svälja på grund av blåsor i munnen.

När ska jag söka vård?

Det är oftast inte nödvändigt att söka vård för höstblåsor då tillståndet i de flesta fall är lindrigt och går över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du eller ditt barn har höstblåsor och symtomen inte förbättras inom tio dagar. Du bör också kontakta vården om ditt barn har svårt att få i sig vätska eller om du eller ditt barn har feber i mer än tre dagar.

Artiklar

Relevanta artiklar