Herpes i underlivet: Allt du behöver veta om diagnos, symtom och behandling

Kvinna med herpes i underlivet sitter på soffa. Få behandling mot herpes i underlivet online. ReceptOnline.se

Herpes i underlivet

Artikel

Publicerad

2023-09-26

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Snabb hjälp inom 15 minuter

Har du tidigare fått diagnosen herpes? På ReceptOnline får du snabb läkarbedömning och recept inom 15 minuter. Besvara några frågor för hjälp vid pågående utbrott eller för att få förebyggande behandling – ett recept att använda vid framtida utbrott.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Vad är herpes?

Herpes är en mycket vanlig virussjukdom som orsakas av Herpes simplex-viruset. Det finns två huvudtyper: Herpes simplex-virus typ 1 (HSV-1) och Herpes simplex-virus typ 2 (HSV-2). HSV-1 är vanligtvis förknippat med munsår medan HSV-2 är mer kopplat till genitala sår (sår i underlivet). Herpesviruset ger livslång latent infektion, vilket innebär att du har det i kroppen men utan symtom. Vid så kallad reaktivering bryter viruset ut och du får symtom.

Hur sprids könsherpes?

Könsherpes är en sexuellt överförbar sjukdom och sprids genom direktkontakt med ett infekterat område. Det kan antingen vara via sexuell kontakt, genom direktkontakt med sår eller blåsor eller genom att dela intimprodukter med varandra. Det finns även risk att viruset kan spridas utan symtom. Herpes kan spridas via ytor eller genom att dela hygienartiklar men det är mycket ovanligt då herpesviruset dör fort utanför kroppen.

Herpessymtom och utbrott

Tidiga tecken på herpes i underlivet är stickningar, klåda eller smärta på den plats där utbrottet kommer att uppstå. Sedan kommer blåsorna som ofta sitter i grupp. Vanliga lokalisationer på blåsorna är på penis eller pungen, i eller omkring slidan, på skinkorna, i urinröret och runt ändtarmen. Blåsorna spricker sedan och lämnar efter sig sår som sedan täcks av sårskorpa. Dessa sår kan ge en svidande, brännande känsla i underlivet vilket kan likna symtomen vid en urinvägsinfektion. Från första symtom till dess att såren har läkt tar det cirka 1 vecka.

Första gången man får könsherpes kan symtomen vara kraftigare än vid en återkommande infektion. Blåsorna är ofta fler, man kan få en generell sjukdomskänsla, feber och svullna lymfkörtlar i området. Det tar också längre tid, upp till cirka 3 veckor, innan infektionen går över.

Vad kan utlösa herpes i underlivet?

Rent generellt triggas herpesutbrott på grund av ett försvagat immunförsvar. Detta gör det svårare för kroppen att hålla viruset under kontroll vilket kan orsaka utbrott. Det finns olika orsaker till försvagat immunförsvar till exempel;

  • Stress. Fysisk och emotionell stress kan försvaga immunförsvaret vilket gör att viruset aktiveras lättare.
  • Starkt solljus eller kyla.
  • Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedel.
  • Feber.
  • Mekanisk nötning/trauma mot området.
  • Hormonella förändringar som till exempel menstruation.

Ibland finns det ingen tydlig orsak till utbrotten och vissa personer är bara mer benägna att få utbrott än andra.

Hur länge smittar könsherpes?

Herpes är som mest smittsamt de första dagarna, speciellt vid öppna vätskande blåsor eller sår. Allteftersom blåsorna läker minskar risken för smittspridning. Detta innebär inte att risken är helt eliminerad, men den blir avsevärt lägre. Vid en förstagångsinfektion kan denna smittsamma period vara något längre jämfört med en återkommande infektion. Virusnivåerna är normalt högre och det tar längre tid för infektionen att gå över vilket gör att symtomen är kvar längre. Viruset sprids lättast när det finns blåsor och sår men de allra flesta smittas av någon utan symtom då viruset kan spridas utan närvaro av symtom. Det tar cirka 7-10 dagar från första symtom tills dess att infektionen läkt ut och vid en förstagångsinfektion kan det ta upp till 3 veckor innan såren läkt om man inte behandlar.

Hur undviker man herpes?

Generellt är det svårt att undvika viruset då ca 70-90% smittas någon gång i livet.

För att undvika att smitta andra finns det vissa saker du kan tänka på vid ett utbrott

  • Undvik att peta på blåsorna eller såren. -Tvätta händerna ofta och använd gärna egen handduk.
  • Undvik att ha närkontakt med gravida, spädbarn när du har utbrott.
  • Använd skydd vid sexuell aktivitet om du vet med dig att du har ett pågående utbrott. Det finns risk för spridning till din partner eller att munherpes sprids till underlivet och tvärtom. Kondom och slicklapp går att använda men det finns ändå risk för smittspridning till de områden som inte är täckta.

Behöver man berätta för sin partner att man har könsherpes?

Nej, man har inte skyldighet att berätta för sin partner att man har herpes. Man bör dock informera sin partner och speciellt vid pågående utbrott då könsherpes är mycket smittsamt och kan ge besvärliga symtom och upprepade infektioner.

Behandling genital herpes

Herpes i underlivet kan vara mycket smärtsamt, speciellt om man har utbredda sår. Herpes går över av sig självt men det finns behandling i form av virushämmande tabletter, så kallad antiviral medicin. Tabletterna lindrar symtom och förkortar längden på utbrottet. Tabletterna hjälper både mot herpes simplex typ 1 och herpes simplex typ 2. Det bästa är att använda tabletterna så fort du får minsta symtom och som senast 72 timmar efter första symtom. På ReceptOnline.se kan vi hjälpa dig med behandling både via ett utbrott och för att ha hemma i förebyggande syfte för att direkt kunna behandla vid minsta symtom.

Utöver tablettbehandling kan du använda smärtstillande mediciner samt smörja såren/blåsorna med en bedövande salva som går att köpa receptfritt på apoteket.

När blåsorna har spruckit blir det öppna sår. För att undvika att få infektion i såren kan du tvätta med vatten och mild tvål.

Undvika tighta åtsittande kläder eller nötning mot området som till exempel cykling.

Hos vissa personer återkommer herpesblåsorna frekvent, flera gånger per år. Om du drabbas 5-6 gånger per år kan det vara aktuellt med profylaktisk behandling.

Är könsherpes farligt?

Generellt sett är könsherpes inte farligt. Herpes kan dock drabba andra delar av kroppen, däribland ögat. Herpes i ögat ger en inflammation i hornhinnan vilket ger smärta, rött öga och ljuskänslighet. Har du något av dessa symtom bör du söka fysisk vård då herpes i ögat alltid ska behandlas. Oftast är infektionen ytlig men den kan bli djup och orsaka permanenta synproblem.

I ovanliga fall kan viruset drabba hjärnan eller hinnorna runt hjärnan, så kallad hjärninflammation (encefalit) eller hjärnhinneinflammation (meningit). Om du har ett herpesutbrott och samtidigt mår mycket dåligt med feber, kraftig huvudvärk eller stelhet i nacken bör du söka vård direkt då det är mycket allvarliga tillstånd.

Gravida och nyfödda är grupper där man bör vara försiktig när det kommer till herpes. Om du är gravid och får mun- eller genital herpes för första gången bör du söka vård och informera din barnmorska. Det kan också vara bra att informera om du vet att du har besvär med könsherpes.
Ett förstagångsutbrott av genital herpes under förlossningen riskerar att smitta det nyfödda barnet som kan få en allvarlig infektion.

Är herpes ärftligt?

Herpes är inte ärftligt. Herpes är en virussjukdom som smittar genom kontakt med ett infekterat område. Sjukdomen är alltså inte ärftlig som andra genetiska sjukdomar utan du måste smittas av viruset för att få det. Däremot kan olika individer vara mer eller mindre mottagliga/känsliga för herpesutbrott vilket kan bero på ärftliga faktorer.

Hur får man herpes att läka snabbare?

Om man påbörjar behandling med tabletter, antiviraler, kan man förkorta tiden med symtom eller helt och hållet undvika utbrott om man börjar direkt i anslutning till första symtom. På ReceptOnline.se kan du få utskrivet tabletter att ha hemma i förebyggande syfte för att snabbt kunna påbörja behandlingen.

Om du fått synliga blåsor med sår är det viktigt med god handhygien och undvika att pilla på blåsorna. Dels för att de ska läka ifred men också för att undvika att sprida viruset till en annan del av kroppen.

Kan herpes smitta via glas?

Det är mycket ovanligt att herpes smittar via glas då viruset är väldigt känsligt och dör fort utanför kroppen och på ytor. Herpes sprids via direktkontakt med hud eller slemhinnor och smittar därför vid närkontakt, kyssar eller sexuell kontakt.

Hur ser genital herpes ut?

Genital herpes har ungefär samma utseende som munherpes. Blåsorna sitter ofta i grupp med vit/rosaaktigt innehåll. Blåsorna spricker sedan upp och lämnar en sårig yta som sedan får en skorpa. Huden är öm och röd och det kan svida när du kissar.

Hur vet man om man har herpes i underlivet?

Herpes har ett klassiskt utseende och förlopp. Symtomen börjar ofta med stickningar, klåda och brännande känsla. Det kan uppstå ömhet och rodnad i området. Sedan tillkommer blåsor som ofta sitter i grupp. Blåsorna spricker sedan upp och bilder sår som sedan får skorpor. Blåsorna sitter oftast på pungen, penis, runt ändtarmsöppningen, i slidan eller i urinröret. På grund av detta kan det svida när man kissar, liknande den sveda vid urinvägsinfektion. Blåsorna läker oftast inom 7-10 dagar.

Smittar könsherpes alltid?

Smittsamheten är som högst i början av ett utbrott med hög risk för smitta vid direktkontakt med hud eller slemhinnor. Det är väldigt låg risk att man smittas av föremål då herpesviruset dör fort utanför kroppen och på ytor. Dock bör man inte ta några risker varför man ska undvika sexuell aktivitet under pågående utbrott. Man ska vara medveten om att herpes kan smitta utan symtom och att det inte är möjligt att ge någon ett herpesutbrott om personen redan bär på viruset sedan innan.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar