Ögonsjukdomar och ögonbesvär – symtom, orsaker och behandling

Ögonsjukdomar - Symtom vid olika ögonbesvär | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-04-29

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Ögonsjukdomar och ögonbesvär omfattar ett brett spektrum av tillstånd som kan påverka synen eller ögat på olika sätt. Vissa är milda och lätta att behandla medan andra kan vara allvarligare och kräva långvarig vård eller, i värsta fall, leda till synförlust. Med tidig upptäckt och behandling kan många av dessa ögonsjukdomar bromsas. Här går vi igenom hur ögat fungerar och listar vanliga ögonsjukdomar och besvär. Du kan läsa om symtom, orsaker och behandling för både lindriga och mer allvarliga tillstånd.

Ögats anatomi och funktion

Synen är ett av våra viktigaste sinnen, och över 80 procent av alla intryck som vi tar till oss under en dag kommer från ögonen. För att förstå hur olika ögonsjukdomar kan påverka synen är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för ögats anatomi och dess funktioner.

Ögat är ett komplext organ som fungerar genom att ta emot ljus och omvandla det till signaler som hjärnan kan tolka som bilder. Ögat består av flera viktiga delar, inklusive hornhinnan, iris, linsen, näthinnan och glaskroppen. Varje del har en specifik roll i synprocessen, och störningar i någon av dessa delar kan leda till synproblem.

Så fungerar synen

För att skapa ett synintryck måste ljus först släppas in genom pupillen. Ljusets strålar bryts sedan i hornhinnan och linsen med målet att skapa en skarp och fokuserad bild på näthinnans gula fläck. Därifrån skickas informationen vidare som signaler till hjärnan via synnerven. Hjärnan tolkar därefter informationen för att skapa en bild.

Lista på vanliga ögonsjukdomar och besvär

Det finns många olika typer av ögonsjukdomar och besvär, men vissa är vanligare än andra. Här är några exempel:

 • Diabetesretinopati: Drabbar personer med diabetes och leder till skador på näthinnans små blodkärl. Utan behandling kan detta tillstånd orsaka allvarliga synproblem, i värsta fall blindhet.
 • Glaskroppsavlossning: Uppstår när glaskroppen, den geléliknande substansen inuti ögat, drar sig bort från näthinnan. Kan ge upphov till synliga fläckar eller blixtar i synfältet.
 • Grå starr – Katarakt: Karaktäriseras av att ögats lins blir grumlig, vilket resulterar i försämrad syn. Är vanligt förekommande hos äldre och kan behandlas med operation.
 • Grön starr – Glaukom: En grupp sjukdomar som orsakar skada på synnerven, ofta på grund av ökat tryck inuti ögat. Utan tidig behandling kan glaukom leda till permanent synförlust.
 • Näthinneavlossning: Ett allvarligt tillstånd där näthinnan lossnar från sin stödjevävnad, vilket kan leda till plötslig synförlust om det inte behandlas snabbt.
 • Regnbågshinneinflammation – Irit: En inflammation i ögats iris som kan orsaka smärta, ljuskänslighet och synnedsättning.
 • Rinnande ögon: Vanligt hos spädbarn och personer över 60 år. Beror på ökat tårflöde eller blockerade tårkanaler.
 • Röda ögon: Kan bero på en rad faktorer, till exempel ögoninflammation, allergier, till exempel mot pollen, eller trötthet. Röda ögon kan ibland vara tecken på en allvarligare sjukdom.
 • Sjögrens syndrom: En autoimmun sjukdom som orsakar torrhet i ögon och mun. Det kan leda till att ögonen känns grusiga, svidande och irriterade.
 • Torra ögon: Orsakas av otillräcklig tårvätska eller dålig tårkvalitet, vilket leder till irritation, rodnad och ibland nedsatt syn.
 • Vagel: En knöl på ögonlocket orsakad av en infekterad talgkörtel. Vanligtvis ofarlig och går ofta över av sig själv.
 • Åldersförändringar i gula fläcken: En sjukdom som påverkar gula fläcken (makula), den del av näthinnan som gör att vi ser skarpt. Leder ofta till permanent synnedsättning hos äldre. Finns i två former: torr och våt.
 • Ögoninflammation – Konjunktivit: Inflammation eller infektion i bindhinnan, ofta orsakad av virus, bakterier eller allergier. Symtomen inkluderar rodnad, klåda och ökat tårflöde.
 • Ögonlocksinflammation – Blefarit: Inflammation i ögonlockets kanter. Kan orsakas av bakterier, tilltäppta talgkörtlar, allergi eller hudsjukdomar.

Symtom och diagnos vid ögonsjukdomar och ögonbesvär

Symtomen på ögonsjukdomar kan variera beroende på vilken del av ögat som är påverkad. Vanliga symtom är till exempel suddig syn, dubbelseende, smärta i ögat, ökad ljuskänslighet och plötslig synförlust. Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att omedelbart kontakta vården. Med tidig diagnos och behandling kan många av de allvarligaste ögonsjukdomarna bromsas.

Behandling och förebyggande åtgärder

För att kunna avgöra vilken behandling som är lämplig behöver en läkare först bedöma vad som orsakar besvären. Lindriga besvär behöver oftast inte behandlas alls utan de läker ut av sig själva. Du kan lindra besvären och påskynda läkningen genom att försiktigt tvätta ögat med ljummet vatten några gånger om dagen. Många besvär kan också lindras med receptfria ögondroppar som finns att köpa på apoteket. Undvik att använda smink och kontaktlinser medan du har besvär.

Svårare ögonsjukdomar kan kräva olika typer av behandling. Du kan till exempel få behandling med receptbelagda läkemedel, laserbehandling eller operation.

När ska jag söka vård?

När det kommer till ögonsjukdomar och ögonbesvär är det viktigt att inte vänta för länge med att söka vård. Du bör kontakta en ögonläkare eller söka vård på en ögonklinik om du upplever symtom som suddig syn, dubbelseende, ihållande smärta i ögat, extrem ljuskänslighet eller plötslig synförlust. Även vid mindre allvarliga men ihållande symtom, som röda ögon, rinnande ögon eller en känsla av skav i ögat, bör du söka vård, särskilt om besvären inte förbättras inom ett par dagar eller återkommer regelbundet.

Det är också viktigt att söka vård akut om du har utsatts för en kemikalie i ögat eller om du har skadat ögat, till exempel genom ett slag eller en skärskada. Barn som klagar över ögonbesvär bör också undersökas av en läkare för att undvika komplikationer som kan påverka synutvecklingen.

Kom ihåg att tidig upptäckt och behandling är helt avgörande för att förhindra långvarig skada på ögat eller synförlust. Regelbundna ögonundersökningar rekommenderas också som en förebyggande åtgärd, särskilt om du har en riskfaktor eller ärftlighet för ögonsjukdomar.

Artiklar

Relevanta artiklar