Minskad sexlust

Minskad sexlust?

Artikel

Publicerad: 2023-11-28

Granskare: Sanna, specialistläkare allmänmedicin, ReceptOnline

Att uppleva minskad sexlust kan vara en känslomässigt utmanande situation för många, men det är väldigt vanligt och något som kan drabba personer av alla kön och åldrar. Eftersom låg sexlust kan bero på många olika saker finns det också en hel del du kan göra om du upplever att du tappat lusten och vill ändra på det. Här går vi igenom vanliga orsaker till minskad sexlust, vad du själv kan göra åt det och när det kan vara dags att söka hjälp för dina besvär.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Varför har jag ingen sexlust?

Minskad sexlust, eller libido, kan bero på en mängd olika faktorer, fysiska såväl som psykiska och relationsrelaterade.

Fysiska orsaker

Både kvinnor och män kan uppleva hormonella förändringar som påverkar sexlusten. Hos kvinnor är det till exempel vanligt att uppleva minskad lust under graviditet, amning och i klimakteriet. Hos män kan minskade testosteronnivåer, ofta relaterade till åldrandet, minska sexlusten. Vissa sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar kan också dra ner lusten, och den kan även påverkas negativt av biverkningar från läkemedel som antidepressiva och vissa blodtrycksmediciner. Hos män kan också erektionsproblem vara en källa till minskad sexlust och frustration.

Psykologiska orsaker

Bland psykologiska faktorer är höga stressnivåer, ångest och depression vanliga orsaker till minskad sexlust. Men även självkänsla och kroppsbild kan spela in och påverka både lusten och självförtroendet i intima situationer. Särskilt hos yngre män är det vanligt med prestationsångest inför sex vilket kan leda till svårigheter att få erektion – något som ofta sänker självförtroendet ytterligare. Problem i relationen, som brist på intimitet och kommunikation eller olösta bråk och konflikter, kan också vara en källa till minskad sexlust.

Så påverkas du av minskad sexlust

Hur du påverkas av minskad sexlust kan bero på hur du är som person, vad den minskade lusten beror på och hur din relation är. Minskad lust kan skapa spänningar i relationer, särskilt om din partners sexuella behov och förväntningar skiljer sig från dina. Det kan också leda till emotionell distans mellan dig och din partner, vilket kan försvåra känslomässig närhet och förtroende. En låg sexlust kan också påverka din självkänsla. Det är inte ovanligt att man känner sig mindre attraktiv eller orolig för att inte kunna tillfredsställa sin partner, vilket kan leda till ytterligare minskad sexlust. Många känner också stress och oro över sin minskade sexlust, vilket i sig kan skapa en ond cirkel där stressen ytterligare minskar lusten.

Vad kan jag göra åt minskad sexlust?

Att hantera minskad sexlust innebär ofta en kombination av flera åtgärder, som livsstilsförändringar, kommunikation med din partner och i vissa fall professionell hjälp. En öppen och ärlig dialog med din partner om din sexlust är viktigt och ett bra första steg. Det kan minska risken för missförstånd och bygga en starkare känslomässig förbindelse mellan er. Parterapi kan också vara till hjälp för att hantera underliggande relationsproblem och förbättra intimiteten.

Om du misstänker att din minskade lust beror på livsstilsfaktorer är det viktigt att ta itu med den bakomliggande orsaken till problemet. Att hitta sätt att hantera stress, till exempel genom motion, avslappningstekniker eller en hobby, kan förbättra ditt allmänna välbefinnande och därmed också sexlusten. En hälsosam livsstil med en balanserad kost och regelbunden motion spelar också en viktig roll. Tillräckligt med sömn av hög kvalitet, minskad alkoholkonsumtion och att sluta röka kan också ha positiv effekt på lusten.

Vårdstöd och behandling med läkemedel vid erektionsproblem

Prata med en läkare om du tror att din minskade sexlust beror på medicinska orsaker eller biverkningar av mediciner. Hos en psykolog kan du få hjälp att hantera psykologiska bakomliggande orsaker, som stress, ångest eller depression.

Om din låga sexlust beror på erektionsbesvär finns det olika läkemedelsbehandlingar att prova. Det är viktigt att söka hjälp hos läkare för att få dessa mediciner utskrivna. Läkemedlena verkar genom att öka blodflödet till penis, vilket hjälper dig att upprätthålla erektion och behålla ståndet under samlag. Behöver du hjälp att behandla erektionsproblem kan du få snabb hjälp av oss på ReceptOnline, helt utan chatt eller videosamtal. Fyll i vårt hälsoformulär så gör en av våra specialistläkare en bedömning. Om läkemedel bedöms vara en lämplig behandling för dig får du ett recept utfärdat inom 15 minuter.

För personer med låga testosteronnivåer kan hormonbehandling vara ett alternativ. Testosteron spelar en viktig roll för sexlusten och möjligheten att få erektion. Om du har anledning att tro att dina testosteronnivåer är låga bör du kontakta vårdcentralen för utredning.

Låg eller ingen sexlust är ett vanligt problem

Minskad sexlust är något som de flesta upplever någon gång i livet. Att ta itu med problemet kräver ofta en kombination av livsstilsförändringar, en öppen dialog med din partner, och i vissa fall professionell hjälp. Kom ihåg att du inte är ensam och att det finns stöd och resurser tillgängliga för att hjälpa dig om du vill göra en förändring.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar