Så tar du bort en fästing på rätt sätt

Så tar du bort en fästing på rätt sätt | ReceptOnline

Artikel

Publicerad: 2024-04-29

Granskare: Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Fästingar må vara små, men deras bett kan medföra allvarliga konsekvenser för både människor och djur. De flesta som får ett fästingbett blir inte sjuka, men ibland kan fästingbett leda till allvarliga infektioner som borrelia och TBE. Att veta hur man på rätt sätt tar bort en fästing kan förhindra många av de sjukdomar som de små spindeldjuren bär på. I den här artikeln går vi igenom hur du gör för att ta bort fästingar på ett korrekt sätt och hur du kan skydda dig mot fästingbett.

Fakta om fästingar

Fästingar tillhör gruppen spindeldjur och är parasiter som lever av blod från människor och djur. De är aktiva så länge temperaturen är över fem grader, vilket innebär att de kan vara aktiva under stora delar av året i många delar av Sverige. Säsongen brukar räknas från mars till november. Fästingar finns vanligen i skogar, högt gräs och buskage där de väntar på att kunna bita sig fast i huden på förbipasserande människor och djur. Att bli biten av en fästing ger oftast inga besvär, men ibland kan de bära och sprida sjukdomar som borrelia och TBE.

Fästingarna genomgår tre livsstadier: larv, nymf och vuxen. De måste suga blod för att kunna utvecklas till nästa stadium. Det är vanligast att de sprider sjukdomar när de är nymfer eller vuxna. När en fästing hittar en värd biter den sig fast i huden med sin mun. Fästingen kan borra sig in och suga blod under flera dagar. Trots att de är små kan de orsaka stor skada genom att sprida infektioner.

Hur länge sitter en fästing?

Efter att en fästing hittat en värd fäster den sig vanligtvis inom 24 timmar. Hur länge den sitter fast beror på vilket utvecklingsstadium den befinner sig i – från några dagar till över en vecka. Ju längre fästingen sitter kvar, desto större är risken att den överför sjukdomar.

Sjukdomar som sprids av fästingar

Det finns flera sjukdomar som kan spridas av fästingar och de utgör ett allvarligt hälsoproblem i många delar av världen. De vanligaste fästingburna sjukdomarna i Sverige är borrelia och TBE. Borrelia är en bakterieinfektion som orsakar symtom som hudutslag, feber och trötthet. Borrelia kan sprida sig och leda till neurologiska symtom, smärta i leder och hudåkommor om den inte behandlas.

TBE är ett virus som kan orsaka allvarlig hjärninflammation. Det är viktigt att agera snabbt vid fästingbett för att minimera risken för att drabbas av någon av dessa sjukdomar. Mot TBE finns vaccin som du bör ta om du bor eller vistas mycket i riskområden.

Hur tar man bort en fästing?

När du upptäcker en fästing är det viktigt att ta bort den så fort som möjligt för att minska risken att få i sig smittämnen. Så här tar du bort en fästing på rätt sätt:

Ta bort fästing med pincett

Använd en fästingpincett eller en vanlig, vass pincett. Greppa fästingen så nära huden som möjligt. Dra försiktigt rakt ut utan att vrida eller klämma på fästingen. Försök att få med hela fästingen. Om något blir kvar i såret kan du låta det vara. Rengör bettstället med tvål och vatten eller med desinfektionsmedel.

Ta bort fästing utan pincett

Om du inte har tillgång till en pincett kan du använda en speciell fästingborttagare. De finns att köpa på apotek och är speciellt utformade för att inte skada fästingen under borttagningen. Proceduren är densamma: dra fästingen rakt ut utan att vrida.

Metoder att undvika

Det finns många gamla husmorstips som att täcka fästingen med smör, olja eller nagellack för att “kväva den”, men dessa metoder kan faktiskt vara rent skadliga. De kan göra att fästingen blir stressad och släpper ut mer smittämnen direkt, vilket ökar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar.

Vad ska jag göra om jag fått en fästing?

När du har tagit bort fästingen är det viktigt att hålla koll på bettstället under några veckor. Om en rodnad dyker upp i huden efter cirka en vecka kan det vara ett tecken på borrelia, särskilt om rodnaden växer.

När ska jag söka vård?

Kontakta vårdgivare om:

  • Rodnaden kring bettet växer och inte försvinner efter några dagar.
  • Du får en röd ring runt bettstället som är mer än 5 centimeter i diameter.
  • Du får symtom som feber, huvudvärk eller muskel- och ledvärk en tid efter bettet. Det kan vara tecken på borrelia eller TBE.

Sök vård akut om du får huvudvärk, nackstelhet och känner dig väldigt sjuk efter ett fästingbett. Ring 112 om du upplever förlamning i ansikte, armar eller ben.

Så kan du skydda dig mot fästingbett

Fästingar trivs i högt gräs och under buskar och annan vegetation. Här är några tips för att undvika bett:

  • Använd långa, heltäckande kläder och stoppa in byxbenen i strumporna. Bär heltäckande skor, helst stövlar.
  • Använd fästingavvisande medel.
  • Undvik att gå genom högt gräs och andra områden där fästingar finns.
  • Leta noggrant efter fästingar på kroppen när du har varit utomhus.
  • Minska risken att drabbas av TBE genom att vaccinera dig.

Fästingar och husdjur

Husdjur som vistas utomhus får oftare fästingbett eftersom de rör sig närmare marken och i högt gräs där fästingarna trivs. Kontrollera därför regelbundet djurets päls för att snabbt kunna upptäcka och ta bort fästingar. Använd en speciell fästingborttagare för djur och följ samma metod som vid borttagning av fästingar på människor. Du kan också skydda ditt djur genom att köpa speciella fästingmedel eller fästinghalsband i förebyggande syfte. Det är ovanligt att djur får symtom och blir sjuka efter fästingbett, även om de fått en infektion.

Genom att veta hur man effektivt tar bort och förebygger fästingbett kan vi skydda både oss själva och våra husdjur mot de allvarliga sjukdomar dessa små parasiter kan bära på. Att vara väl informerad och att regelbundet kontrollera kroppen efter att ha vistats utomhus är nyckeln till att hantera fästingar på ett säkert och effektivt sätt.

Artiklar

Relevanta artiklar