Urinvägsinfektion efter samlag

Urinvägsinfektion efter samlag

Artikel

Publicerad: 2023-08-25

Granskare: Sanna, specialistläkare allmänmedicin, ReceptOnline

Urinvägsinfektion (UVI) drabbar många, där kvinnor är särskilt utsatta. Infektionen uppkommer när bakterier tar sig upp i urinröret och urinblåsan. En frekvent diskuterad fråga är sambandet mellan UVI och samlag. Men varför ökar risken för urinvägsinfektion just efter samlag?

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Varför får man urinvägsinfektion efter samlag?

Urinvägsinfektion (UVI) efter samlag, ofta kallad "smekmånads-cystit", kan uppstå på grund av flera samverkande faktorer. Dessa omfattar:

De fysiska rörelser som inträffar under samlag. Bakteriell överföring från närliggande intima områden. Urinrörets längd vilken är kortare hos kvinnan.

Dessa faktorer samverkar och ökar risken för att bakterier penetrerar urinröret, vilket i sin tur kan leda till en infektion efter sexuell aktivitet.

Bakteriell överföring

Samlag kan leda till att bakterier, särskilt från ändtarmen, förflyttas till urinröret. Eftersom ändtarmen har många bakterier, inklusive Escherichia coli (E. coli), finns det en risk att dessa bakterier överförs till urinröret under samlag.

Kvinnans anatomiska struktur

Kvinnors urinrör är kortare jämfört med mäns, vilket gör det lättare för bakterier att nå urinblåsan. Denna anatomiska skillnad gör kvinnor mer mottagliga för urinvägsinfektion efter samlag.

Riskfaktorer som kan öka risken för UVI vid samlag

Urinvägsinfektioner efter samlag kan påverkas av flera faktorer. Bland dessa inkluderar det en ny sexpartner, frekvensen av sexuell aktivitet samt val av preventivmedel.

Varje faktor bidrar på sitt sätt till den ökade risken för UVI. Genom att vara medveten om dessa riskfaktorer kan du bättre förstå och undvika risker som kan leda till utvecklingen av en urinvägsinfektion.

Ny sexuell partner

Att ha en ny sexuell partner kan öka risken för UVI. Detta kan bero på exponering för nya bakteriestammar som kroppen inte är van vid.

Frekventa samlag

Att ha frekventa samlag kan öka risken att drabbas av en urinvägsinfektion. Vid varje samlagstillfälle ökar risken att bakterier överförs till urinröret.

Preventivmedel

Vissa preventivmedel, som spermiedödande medel, pessar eller kondom med spermiedödande medel, är alla preventivmedel som kan öka risken för UVI. Dessa preventivmedel kan störa den naturliga balansen av bakterier i underlivet.

Hur undviker man urinvägsinfektion efter samlag?

För att minska risken för urinvägsinfektion efter samlag finns det flera förebyggande åtgärder man kan vidta. Dessa inkluderar bland annat att kissa efter samlag samt att upprätthålla en god intimhygien.

Genom att följa dessa rekommendationer kan du aktivt minska sannolikheten för att utveckla en urinvägsinfektion i samband med sexuell aktivitet.

Kissa efter samlag

Att kissa efter samlag kan hjälpa till att skölja bort eventuella bakterier som kan ha kommit in i urinröret under samlaget, vilket kan minska risken för urinvägsinfektion.

God hygien

Tvätta underlivet med försiktighet och helst inte oftare än en gång om dagen. Om du tvättar ofta, och speciellt med tvål, kan det leda till att hud och slemhinnor blir uttorkade och du blir mer mottaglig för bakterieangrepp. När du tvättar och torkar dig, tänk på att det alltid ska ske framifrån och bak, detta för att minska risken för att tarmbakterier når urinröret.

Undvik vissa preventivmedel

Om du är benägen att få UVI, kan det vara värt att överväga andra preventivmedel än de som har kopplats till en ökad risk för UVI, som t.ex. pessar och kondomer med spermiedödande medel.

Det är viktigt att notera att det finns alternativ i form av kondomer utan spermiedödande medel, som kan vara ett lämpligt val för de som är känsliga för UVI. Men det får inte glömmas bort att användning av kondom inte enbart är en fråga om preventivmedel, utan även ett viktigt skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Om du väljer att inte använda kondom, minskar skyddet mot dessa sjukdomar, vilket kan leda till andra hälsorisker.

Behandling mot UVI och när man ska söka vård

Många som drabbas av urinvägsinfektion efter samlag upplever en förbättring inom tre dagar, och en del blir symtomfria inom en vecka utan antibiotikabehandling. Om symtomen kvarstår bör du söka vård för att få hjälp med antibiotikabehandling. Vid tillkomst av feber eller smärta i flankerna (ryggområdet) bör du omedelbart söka fysisk vård då det kan vara njurbäckeninflammation.

För att få snabb behandling, kan du här på ReceptOnline fylla i vårt hälsoformulär och få behandling för din urinvägsinfektion inom 15 minuter.

Symtom på UVI att hålla koll på

Upplever du smärta när du kissar? Känsla av att behöva kissa hela tiden, molvärk i nedre delen av magen eller blod i urinen? Dessa är tecken på urinvägsinfektion och det rekommenderas att du söker medicinsk rådgivning. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

Vikten av att ta symtomen på urinvägsinfektion på allvar

Om du misstänker att du har urinvägsinfektion bör du vid milda symtom och avsaknad av feber försöka dricka mycket vatten och använda smärtstillande. Får du svårare besvär kan vi hjälpa dig med antibiotikabehandling.

Även om risken för allvarliga komplikationer vid urinvägsinfektion är låg bör du ta dina symtom på allvar och söka vård om du har svåra symtom. Vid feber och flank/ryggsmärta bör du söka akut.

Slutsats

Att ha kännedom kring sambandet mellan samlag och urinvägsinfektion kan vara bra för att minska risken att drabbas. Genom att känna till riskfaktorerna och vidta förebyggande åtgärder kan du minska risken för urinvägsinfektion efter samlag.

Om du misstänker att du har en urinvägsinfektion, är det viktigt att söka behandling snabbt för att förhindra komplikationer. Få behandling mot urinvägsinfektion här.

Om du vill lära dig mer om urinvägsinfektion kan du besöka vår sida med information och råd kring ämnet.

Publicerad: 2023-08-25

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar