Urinvägsinfektion eller Njurbäckeninflammation? Så vet du skillnaden

Urinvägsinfektion eller Njurbäckeninflammation? Så vet du skillnaden!

Artikel

Publicerad: 2023-09-04

Granskare: Sanna, specialistläkare allmänmedicin, ReceptOnline

Urinvägsinfektion är vanligt och kan orsaka obehagliga symtom. Urinvägsinfektion är oftast lätt att behandla om den fångas i tid och i vissa fall läker den ut av sig självt. I de fall symtomen inte går över eller blir värre finns det risk att infektionen har spridit sig till njurarna, så kallad njurbäckeninflammation som kan bli väldigt allvarligt. Därför kommer vi i den här artikeln att diskutera hur man vet om en urinvägsinfektion har gått upp i njurarna eller inte.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Vad är en urinvägsinfektion?

Om vi börjar med vad en urinvägsinfektion är så är det en infektion som orsakas av bakterier som tagit sig in genom urinröret upp till blåsan. Det är vanligare hos kvinnor än hos män på grund av till exempel att kvinnors urinrör är kortare än mäns. Vanliga symtom på en urinvägsinfektion inkluderar smärtsam och brännande känsla när du kissar, att behöva kissa ofta och smärta i nedre delen av magen.

Vad är njurbäckeninflammation?

En njurbäckeninflammation, eller pyelonefrit, är en allvarlig infektion i njurarna. Det orsakas vanligtvis av en obehandlad urinvägsinfektion som har spridit sig till njurarna. Symtomen på njurbäckeninflammation inkluderar hög feber, frossa, illamående, ibland kräkningar och smärta i rygg/sidan av ryggen.

Vilka har störst risk att drabbas av njurbäckeninflammation?

Personer som har ett försvagat immunförsvar, lider av diabetes eller är gravida är mer benägna att utveckla en njurbäckeninflammation. Infektionen kan också vara svårbehandlad hos dessa personer.

Den som tidigare har haft en njurbäckeninflammation är också mer benägen att få det igen.

Vad ska man göra om man misstänker njurbäckeninflammation och när bör man söka vård?

Om du misstänker att du har drabbats av en njurbäckeninflammation är det viktigt att du söker fysisk sjukvård omedelbart.

Vid misstänkt njurbäckeninflammation behöver du undersökas, lämna blod - samt urinprov för att få en bedömning av ditt tillstånd.

I vissa fall kan man behöva några dagars vård på sjukhus om man drabbats av en njurbäckeninflammation men i de flesta fall får man med sig recept på antibiotika.

Hur kan man undvika njurbäckeninflammation?

För att undvika att utveckla en njurbäckeninflammation är det viktigt att ta hand om urinvägarna och undvika urinvägsinfektioner.

Drick mycket vatten under dagen för att minska risken för infektion. Kissa regelbundet och försök att tömma urinblåsan helt. Tänk på att alltid torka dig framifrån och bak efter att du gått på toaletten för att undvika spridning av bakterier från tarmen till urinröret.

Att ha en urinvägsinfektion som går upp till njurarna är allvarligt. Det är viktigt att vara uppmärksam på hög feber, frossa, illamående, smärta i rygg eller vid sidan av ryggen och söka medicinsk hjälp omedelbart om du upplever något av de symtom som nämns ovan. Om du har haft en njurbäckeninflammation tidigare är det ännu viktigare att vara uppmärksam på eventuella symtom.

Vid ytterligare frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med oss här på ReceptOnline.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar