Hem > Fakta & råd

Urinvägsinfektion kvinna

Urinvägsinfektion fakta & råd

Artikel

Publicerad: 2023-07-01

Granskare: Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Urinvägsinfektion hos kvinnor: symtom, orsaker, behandling och förebyggande råd

Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion (UVI) är en bakteriell infektion i urinvägarna som drabbar cirka hälften av alla kvinnor någon gång i livet. Urinvägsinfektion benämns även som blåskatarr eller cystit vilket betyder inflammation i urinblåsan. Det är vanligtvis bakterierna E. coli och S. saprophyticus som står för >90% av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor. Nedan kommer vi diskutera olika frågor om urinvägsinfektion, vad man kan göra om du som kvinna drabbats av en urinvägsinfektion, hur man kan förebygga återkommande urinvägsinfektioner, hur den behandlas, vanliga symtom vid urinvägsinfektion och hur du som kvinna snabbt kan få hjälp.

Symtom vid urinvägsinfektion hos kvinna

Vanliga symtom på urinvägsinfektion hos kvinnor (UVI) är en känsla av att behöva kissa ofta samt att det gör ont eller svider när du kissar. Ibland kan man ha lätt illamående och ont i nedre delen av magen. Urinen kan vara grumlig och illaluktande men inte alltid. Du kan känna att du inte tömmer blåsan ordentligt och har svårt att hålla dig. Observera att du inte behöver ha alla tecken för att ha urinvägsinfektion utan endast vissa av dessa symtom kan förekomma. Om du har minst två nytillkomna symtom som miktionssveda (ont när du kissar), trängningar och täta blåstömningar i frånvaro av andra besvär i underlivet så är sannolikheten över 90% att du har drabbats av en urinvägsinfektion. Om du upplever dessa besvär kan du få snabb, säker och smidig hjälp samt behandling av din urinvägsinfektion utan fysiskt besök på vårdcentral eller videosamtal.

Gå till www.receptonline.se/urinvagsinfektion och fyll i vårt hälsoformulär.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Blod i urinen

Ett symtom på urinvägsinfektion kan vara att du kissar blod. Det brukar i de flesta fall vara ofarligt och går över när urinvägsinfektionen är läkt. Vi rekommenderar dock att du söker din vårdcentral om du får blod i urinen, då det i vissa fall kan vara tecken på ett mer allvarligt tillstånd.

Svider när jag kissar

Vanliga symtom på urinvägsinfektion (UVI) är att du ofta känner dig kissnödig och att det kan svida eller göra ont när du kissar. Detta beror på att urinröret är inflammerat. Ibland kan det kännas som att som att du behöver kissa hela tiden.

Varför får man urinvägsinfektion och hur kan man förebygga det?

Urinvägsinfektion hos kvinnor orsakas av bakterier som spridit sig från tarmen och upp i urinröret. Det finns vissa faktorer som ökar risken för urinvägsinfektion såsom samlag, diabetes och sköra slemhinnor som är vanligt förekommande efter klimakteriet. För att förebygga och minska risken för återkommande urinvägsinfektioner kan man tänka på följande:

Hygien

Tvätta underlivet med försiktighet och helst inte oftare än en gång om dagen. Om du tvättar ofta, och speciellt med tvål, kan det leda till att hud och slemhinnor blir uttorkade och du blir mer mottaglig för bakterieangrepp. När du tvättar och torkar dig, tänk på att det alltid ska ske framifrån och bak, detta för att minska risken för att tarmbakterier når urinröret.

Samlag

En del får urinvägsinfektion efter samlag. För att undvika detta bör du försöka kissa direkt efter sexuell aktivitet vilket minskar risken för urinvägsinfektion.

Allmänna råd

Drick bra med vätska så att du kissar regelbundet. På så sätt hjälper du blåsan att spolas igenom. Försök tömma blåsan helt vid varje kisstillfälle så att du inte har urin kvar i blåsan. Är det svårt så kan du testa att gå runt lite efter att du kissat och sedan försöka igen.

Behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor

Urinvägsinfektion kan behandlas med antibiotika. Behandling med antibiotika används för att förkorta durationen som du är sjuk, ge symtomlindring och i regel bli bra inom 3 dagar efter start av antibiotikabehandling. I 30% av fallen kan drabbade kvinnor självläka sin urinvägsinfektion spontant inom en vecka. Om du har lättare besvär kan du avvakta, dricka bra med vätska och ta smärtstillande vid behov.

Urinvägsinfektion och samlag

Urinvägsinfektion smittar inte vid samlag. Däremot ökar risken för urinvägsinfektion när man har samlag då bakterier som finns i området kan sätta sig vid urinrörsmynningen och sprida sig uppåt vilket kan orsaka urinvägsinfektion. Även spermiedödande medel i kombination med preventivmedel som kondom och pessar kan öka risken för urinvägsinfektion hos dig som kvinna. Det är därför viktigt att försöka kissa direkt efter varje tillfälle du har samlag.

Vad kan jag göra om jag har urinvägsinfektion?

Drick rikligt med vätska så att du kissar ofta och sköljer igenom blåsan. Du kan även ta receptfria smärtlindrande mediciner. Om du tycker att din urinvägsinfektion besvärar dig kan du få behandling med antibiotika för att få symtomlindring och korta ner tiden du är sjuk.

Urinvägsinfektion huskur

Huskurerna vid urinvägsinfektion är många. När symtomen börjar, drick mycket vatten. Lägg en värmedyna eller en värmekudde på nedre delen av magen där du har ont. Tranbärsjuice är en klassisk huskur vid urinvägsinfektion. Forskningsresultaten på tranbärsjuice som behandling vid urinvägsinfektion är dock inkonklusiva och är därför inte en allmän rekommendation.

Njurbäckeninflammation

Njurbäckeninflammation som även kallas för pyelonefrit är en infektion i njurbäckenet som är den del av njuren där urinen samlas. Denna inflammation orsakas vanligtvis av bakterier som har kommit upp i njurbäckenet och de klassiska symtomen är feber, frossa, flanksmärta (smärta mellan nedre revbenskanten och höftbenskammen). Om du är osäker på vad dina symtom beror på är det viktigt att söka vård. Sök vård akut om du får hög feber, frossa och ryggont. Vid detta tillstånd är det alltid behandling med antibiotika i antingen tablettform eller intravenöst beroende på hur allvarligt tillståndet är.

Rekommendationer för barn, gravida och män vid urinvägsinfektion

Om du är man, barn eller gravid och upplever symtom på urinvägsinfektion, rekommenderas att söka vård så snart som möjligt. Det är viktigt att du inte avvaktar med att söka vård, utan söker fysisk vård för provtagning och behandling. Symtom på urinvägsinfektion hos män och barn kan innebära olika saker, och för gravida kvinnor kan urinvägsinfektioner också orsaka komplikationer. Därför är det viktigt att få rätt behandling så fort som möjligt, för att lindra symtomen och förebygga eventuella komplikationer som kan uppstå vid urinvägsinfektioner. Hos gravida kvinnor ska urinvägsinfektioner alltid behandlas. Dels för att risken ökar för njurbäckeninflammation samt att det finns risker för fostret. Det är även viktigt att man genomför en urinodling både innan och efter behandling av urinvägsinfektion hos gravida kvinnor för att se att det slutat växa bakterier i urinen. Det finns antibiotika som är säker för både dig och fostret varför det är viktigt att du söker fysisk läkarkontakt för att få hjälp och behandling.

Få hjälp att behandla din urinvägsinfektion online hos oss på ReceptOnline

Vanliga frågor & svar kring urinvägsinfektioner hos kvinnor

Hur länge kan man gå med obehandlad urinvägsinfektion?

Vid en urinvägsinfektion kan besvären oftast avta inom tre dagar, och ungefär 30 procent av drabbade kvinnor upplever att deras symtom försvinner inom en vecka utan behandling med antibiotika. Dock är det viktigt att inte låta en urinvägsinfektion vara obehandlad alltför länge. Även om symtomen kan försvinna efter några dagar finns det vid kvarvarande besvär en risk för att infektionen kan sprida sig till njurarna. Om dina besvär inte är övergående kan du få hjälp av en läkare som förskriver antibiotika för att bota urinvägsinfektionen.

Hur vet man om man har urinvägsinfektion?

Symtom vid urinvägsinfektion är sveda när du kissar, frekventa trängningar och du kan känna att det svider när du kissar och även efteråt. Du kan även ha ont i nedre delen av magen, över urinblåsan. I vissa fall är urinen även grumlig och illaluktande. Ibland kan man ha blod i urinen vid urinvägsinfektion. Om du misstänker att du har urinvägsinfektion kan vi hjälpa dig med behandling inom 15 minuter via vårt hälsoformulär.

Vad kan det vara om det inte är urinvägsinfektion?

Om du upplever symtom som liknar de vid urinvägsinfektion men det inte är en urinvägsinfektion, kan det finnas flera möjliga orsaker. Urinrörskatarr, även kallat uretrit, är en av dessa. Uretrit är en inflammation i urinröret som kan ge en brännande smärta, sveda vid urinering och ibland också flytningar. Denna åkomma kan orsakas av sexuellt överförbara infektioner, som klamydia men kan också förekomma som ett restsymtom från en utläkt urinvägsinfektion. Förutom uretrit kan irritation i urinröret eller andra gynekologiska åkommor också ligga bakom besvären. Det är viktigt att kontakta din gynekolog eller läkare på vårdcentralen om du misstänker uretrit för att diagnostisera och behandla tillståndet.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar