Kontakteksem: orsaker, symtom och behandling

Kontakteksem | Få behandling på ReceptOnline.se

Kontakteksem - Symtom, behandling och råd | ReceptOnline

Artikel

Publicerad

2024-02-01

Granskare

Sanna, specialistläkare inom allmänmedicin, ReceptOnline

Kontakteksem är en vanlig hudåkomma som påverkar människor i alla åldersgrupper och kan orsaka betydande obehag. Kontakteksem är en reaktion på direkta eller indirekta kontakter med olika ämnen och kan uppstå i olika former. Det är vanligast att få kontakteksem på händerna. Kontakteksem behandlas vanligtvis med kortison och behöver även smörjas regelbundet med mjukgörande, minst 2 gånger om dagen.

Vad är kontakteksem?

Kontakteksem (eller kontaktdermatit) är en hudreaktion som uppstår när huden kommer i kontakt med vissa ämnen. Kontakteksem kan vara allergiska eller icke-allergiska. Allergiskt kontakteksem uppstår när huden reagerar på ett ämne som kroppen har blivit överkänslig mot, till exempel nickel som ofta finns i smycken. Icke-allergiskt kontakteksem orsakas av direkt skada på huden genom långvarig eller intensiv exponering för irriterande ämnen, såsom starka rengöringsmedel eller sköljmedel.

Det är vanligast att få kontakteksem på händerna, men det kan också uppstå på andra delar av kroppen. Symtomen inkluderar rodnad, klåda, svullnad och ibland blåsor eller sår på huden där kontakt har skett. Det är viktigt att identifiera och undvika de ämnen som utlöser reaktionen för att minska besvären.

Symtom på kontakteksem

Symtomen på kontakteksem varierar beroende på typ och orsak, men de är oftast begränsade till området som varit i kontakt med det irriterande ämnet. Vid allergiskt kontakteksem utvecklas symtomen vanligtvis 24-72 timmar efter exponeringen. Huden blir röd, inflammerad och kliar där den varit i kontakt med allergenet. Huden kan också bli svullen och små blåsor kan bildas på huden. Blåsorna kan läcka och bilda sårskorpor när de brister. Efterhand som huden läker kan den bli torr och börja flagna.

Vid icke-allergiskt kontakteksem kan symtomen uppstå omedelbart efter exponeringen. Huden blir röd och irriterad där den kommit i kontakt med den irriterande substansen. Den kan även bli mycket torr och börja spricka. Det kan uppstå blåsor på huden, men det är mindre vanligt än vid allergiskt kontakteksem.

Vanliga orsaker till kontakteksem

Kontakteksem kan orsakas av en mängd olika ämnen.

Ämnen som kan orsaka allergiskt kontakteksem

 • Nickel: En vanlig metall som finns i bland annat smycken, klockor och jeansknappar.
 • Gummi: Kemikalier som finns i gummi, särskilt latex, kan orsaka kontakteksem. Latexallergi kan i sällsynta fall leda till anafylaktisk chock.
 • Konserveringsmedel: Till exempel parabener, som finns i hudvårdsprodukter, kosmetika och vissa hushållsprodukter.
 • Parfym: Parfym förekommer i allt från tvål och tvättmedel till hudvård och hygienprodukter.
 • Kolofonium: Harts som finns i till exempel plåster, tejp, lim, kläder med tryck och musikinstrument (som fiolsträngar).

Ämnen som kan orsaka icke-allergiskt kontakteksem

 • Tvål: Särskilt de som är alkaliska eller innehåller aggressiva ytaktiva ämnen.
 • Vatten: Frekvent och långvarig exponering för vatten, särskilt i kombination med rengöringsmedel, kan bryta ner hudens naturliga skyddsbarriär.
 • Starka syror och baser: Används i industriella rengöringsmedel, avloppsrensare och vissa hushållsprodukter.
 • Lösningsmedel: Till exempel aceton, alkohol och thinner, som ofta används i färg, lack och rengöringsprodukter.

Behandling av kontakteksem

Behandlingen av kontakteksem handlar främst om att lindra symtomen och undvika fortsatt kontakt med de ämnen som utlöser hudreaktionen. Det första steget är att identifiera och, så långt det är möjligt, undvika de specifika utlösande faktorerna. Det kan innebära att du måste byta ut vissa produkter eller material som kommer i kontakt med huden.

Mild till måttlig klåda och inflammation kan ofta hanteras med receptfria kortisonkrämer, som har en antiinflammatorisk effekt och hjälper till att minska rodnad och svullnad. Om receptfria läkemedel inte hjälper kan en läkare skriva ut starkare kortisonsalva.

För att återfukta och skydda huden bör du också regelbundet använda mjukgörande krämer. De hjälper till att återställa hudens naturliga barriär och förhindra torrhet och sprickbildning. Vid svårt eksem kan du behöva smörja in dig flera gånger om dagen.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har kontakteksem och inte upplever någon förbättring med receptfria produkter, eller om dina symtom förvärras, är det viktigt att söka vård. Det gäller särskilt om du upplever svår klåda eller smärta, om eksemet sprider sig eller om huden blir infekterad, vilket kan märkas genom ökad rodnad, värme, svullnad eller varbildning.

Ring omedelbart 112 eller uppsök närmaste akutmottagning om du eller någon i din närhet uppvisar tecken på en akut allergisk reaktion som kan tyda på anafylaktisk chock. Var uppmärksam på symtom som:

 • andningsbesvär
 • kraftig svullnad i ansikte, läppar eller hals
 • blodtrycksfall och yrsel
 • hjärtklappning eller tryck över bröstet

Andra tänkbara orsaker

Röda och kliande utslag på huden kan bero på många olika saker, inte bara kontakteksem. Ibland kan en allergi vara orsaken, till exempel mot födoämnen, djur, damm eller pollen. Dessa utslag kommer ofta snabbt efter att man har varit i kontakt med det man inte tål. Det kan också handla om en annan typ av eksem, särskilt den sort som kallas för atopiskt eksem. Det är viktigt att veta varför man får hudutslag för att kunna behandla det på bästa sätt. Ta kontakt med vården om du är osäker eller upplever långvariga besvä

Artiklar

Relevanta artiklar