Hem > Artiklar

Symtom, tips och behandling vid urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner: Orsaker, Symtom och Behandling

Artikel

Publicerad: 2023-09-04

Granskare: Sanna, specialistläkare allmänmedicin, ReceptOnline

Urinvägsinfektion drabbar många och kan vara mycket besvärligt. Men vilka är de exakta orsakerna, hur förebygger man urinvägsinfektion och vilka behandlingar är mest effektiva? I denna artikel går vi igenom det mesta du behöver veta om urinvägsinfektioner.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Hur får man urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner uppstår när bakterier kommer in i urinvägarna, oftast genom urinröret, och börjar föröka sig. Dessa bakterier kan orsaka infektion i urinblåsan och i svårare fall sprida sig till njurarna. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män då de har kortare urinrör vilket gör det lättare för bakterierna att nå urinblåsan.

Varför får man urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion uppstår när bakterier tränger in och förökar sig i urinvägarna. Urinvägarna omfattas av:

  • Njurarna
  • Njurbäcken
  • Urinledarna
  • Urinblåsan
  • Urinröret

Infektioner som drabbar de nedre urinvägarna (urinblåsan och urinröret) kallas ofta blåskatarr cystit eller nedre urinvägsinfektion. Däremot, när infektionen sprider sig till de övre urinvägarna (njurar och njurbäcken), kallas det för njurbäckeninflammation pyelonefrit eller övre urinvägsinfektion.

Vanliga orsaker till urinvägsinfektion inkluderar:

Bakterier som kommit in i urinröret

Den absolut vanligaste bakterien som orsakar UVI är Escherichia coli, mer känd som E.coli. Även om E.coli förekommer naturligt i tarmen och oftast är ofarlig där, kan den orsaka problem när den hamnar i urinvägarna. För att minska risken att bakterier letar sig in i urinröret, bör du alltid torka dig framifrån och bak vid toalettbesök, kissa efter sexuell aktivitet, och dricka rikligt med vatten för att regelbundet spola ur urinvägarna.

Kortare urinrör hos kvinnor

Kvinnors anatomi skiljer sig från mäns på flera sätt, och en av dessa skillnader är längden på urinröret. Kvinnor har ett betydligt kortare urinrör än män vilket leder till en mer direkt väg in i blåsan. Denna kortare sträcka innebär att bakterier har en enklare och snabbare väg att färdas, vilket ökar risken för urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Ökad risk vid samlag

Sexuell aktivitet kan vara en bidragande orsak till urinvägsinfektioner. Bakterier som naturligt finns i underlivet hos både män och kvinnor kan i samband med samlag förflyttas mot urinrörets öppning. Det kan resultera i att bakterierna tar sig in i urinröret och därefter orsakar en infektion när de sprider sig till urinblåsan. Det rekommenderas därför att man alltid kissar efter sexuell aktivitet så att eventuella bakterier som tagit sig in kan sköljas ut.

Ökad risk under graviditeten

Gravida kvinnor löper ökad risk för urinvägsinfektion på grund av bland annat hormonella förändringar. Dessa hormonella förändringar kan påverka urinvägarnas funktion, och den växande livmodern kan komprimera urinvägarna, vilket kan försvåra urinens flöde och därmed skapa en miljö där bakterie trivs.

Om en gravid kvinna misstänker att hon har en urinvägsinfektion, är det av yttersta vikt att hon omedelbart kontaktar sin barnmorska eller gynekolog. En obehandlad urinvägsinfektion under graviditeten kan leda till komplikationer för både modern och det ofödda barnet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på symtomen och söka medicinsk rådgivning vid behov.

Tecken och symtom på urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner är en vanlig åkomma som är särskilt vanlig bland kvinnor. Symtomen kan variera från person till person, men det finns några generella symtom som kan indikera att du har drabbats.

Dessa symtom inkluderar en skarp smärta eller en obehaglig, brännande känsla när du kissar. Många upplever också ett konstant behov av att gå på toaletten, även om det bara kommer ut en liten mängd urin. Urinen kan vara grumlig eller ha en ovanligt stark lukt. Dessutom kan smärta eller obehag i nedre delen av magen vara ett tecken på urinvägsinfektion.

Om du känner igen dessa symtom och upplever dem som svåra eller ihållande, rekommenderar vi att du fyller i vårt formulär för att få behandling. Behandling med antibiotika förkortar tiden med symtom.

För de som upplever mildare besvär kan det vara till hjälp att dricka rikligt med vatten för att spola ut bakterierna och ta smärtstillande medicinering för att lindra obehaget.

Medicin mot urinvägsinfektion

Den vanligaste behandlingen för urinvägsinfektion är antibiotika som dödar de bakterier som orsakat infektionen. Det är viktigt att slutföra hela antibiotikakuren för att säkerställa att infektionen försvinner helt. Om du har måttliga eller svåra besvär kan du få hjälp genom att att fylla i vårt hälsoformulär för bedömning och eventuell receptförskrivning av specialistläkare.

Antibiotikabehandling för urinvägsinfektion: Hur snabbt verkar det?

Antibiotika för urinvägsinfektion börjar vanligtvis verka inom 1-2 dagar efter att behandlingen påbörjats. Symtomen kommer då att börja avta men det är viktigt att du slutför hela kuren för att förhindra att urinvägsinfektionen kommer tillbaka.

När ska man söka vård för urinvägsinfektion?

Om du misstänker att du har urinvägsinfektion och tecken på en mer allvarlig infektion såsom hög feber, frossa, ryggont bör du söka akut.

Vi rekommenderar även att du söker din vårdcentral om du har blod i urinen eller får flera återkommande urinvägsinfektioner under en kort period då det kräver vidare utredning. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för vidare råd.

Snabba tips & råd kring urinvägsinfektion hos kvinnor

Vad hjälper snabbt mot urinvägsinfektion?

Antibiotika är den vanligaste behandlingen för urinvägsinfektioner och kan hjälpa till att snabbt lindra symtomen. Som vi nämnt tidigare är det viktigt att fullfölja hela antibiotikakuren, så man ser till att döda alla bakterier, även om symtomen förbättras. Att dricka mycket vatten kan också hjälpa till att spola ut bakterierna från urinvägarna.

Kan en urinvägsinfektion gå över av sig själv?

Lättare urinvägsinfektioner kan ibland gå över av sig själv utan behandling. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på symtomen, eftersom obehandlade urinvägsinfektioner kan leda till mer allvarliga komplikationer, som njurbäckeninflammation. Om symtomen inte förbättras inom några dagar eller om de förvärras bör du söka vård.

Finns det något receptfritt mot urinvägsinfektion?

Det finns receptfria läkemedel på apoteket som kan lindra symtomen vid en urinvägsinfektion, såsom smärtstillande behandling, men de behandlar inte själva infektionen i sig. Dessa produkter innehåller ofta ingredienser som lindrar smärta och obehag. Om du misstänker att du har en urinvägsinfektion kan du få bedömning och behandling mot din urinvägsinfektion här online från någon av våra specialistläkare.

För fler fakta och råd, läs gärna fakta och råd vid urinvägsinfektion hos kvinnor.

Få behandling inom 15 minuter utan videosamtal eller besök.

Artiklar

Relevanta artiklar